Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T105 Poslovna etika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Društvo i kultura kao socijalizacijski okvir moralnog djelovanja. Od etike (antropocentrizam) k bioetici (ekocentrizam): održivi razvoj kao nova koncepcija gospodarenja i promicanje općeg dobra. 2. Etika i moral u funkciji regulacije odnosa u društvu – pitanje pravednosti. Društvene institucije i etičke norme, zakoni i pravo kao institucionalno nametnute obveze u etici poslovnog ponašanja. Civilno društvo i socijalno partnerstvo. 3. Socijalna država i ljudska prava – samoodređenje, sloboda, vlasništvo, život. 4. Vrijednost rada i poduzetništvo - povjerenje i nepovjerenje kao temelj socijalnog kapitala. 5. Etika odgovornosti. Etička dimenzija odgovornosti u odnosu poslodavac – posloprimac, poštivanje ugovora. 6. Poslovna etika – pojam i određenje. Vrline i načela u poslovnoj etici,. 7. Poduzetnička etika – prema gospodarskom poretku, prema duhovno ideologijskom temelju, prema političkom poretku. Etička strana uspješnosti poduzeća: utilitarna, moralna i načela pravednosti. 8. Etika u marketingu i društvena odgovornost.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Novak, Michael (1993.), Duh demokratskog kapitalizma, Zagreb, Globus – Školska knjiga.
2. Höffner Joseph (2005.), Kršćanski socijalni nauk, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
3. Benedikt XVI. (2009.), Caritas in veritate, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
4. Dugalić, Vladimir (2003.), Hrvatsko nacionalno bogatstvo: rasprodati ili pretvoriti u zajedničko dobro, u: Baloban, Stjepan (ur.), Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Zagreb, Glas Koncila.
5. Dugalić, Vladimir (2004.), Kršćanski caritas i socijalna politika, u: Diacovensia XII 2 (14), Đakovo, str. 227.-240. Izborna literatura:
1. Klose, Alfred (1996.) Poduzetnička etika, Zagreb, Školska knjiga.
2. Weber, Max (2006.) Protestantska etika i duh kapitalizma, Zagreb, Misl.
3. Iustitia et pax, Kompendij socijalnog nauka Crkve (2005.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
4. Šundalić, Antun (2004.) Vrijednost socijalnog kapitala, poglavlje u knjizi A. Šundalić: Hrvatsko društvo i integracijski procesi, Osijek, Matica hrvatska, str. 63-103.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta upoznati studente s etičkim pitanjima suvremenog društva, osobito njihove aplikacije u svijet poslovnih odnosa. Bitno je naglašavanje važnosti etike, kako u povijesnom razvoju kapitalizma, tako i u suvremenom globalnom kapitalizmu, kojemu je jedno od važnih uporišta u jačanju socijalnog kapitala, kako u nacionalnim, tako i u globalnom gospodarstvu. Osim toga, kolegij želi razviti kod studenta kritičko razmišljanja o današnjim kretanjima u gospodarstvu te oblikovati etičke stavove na području trgovine.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.