Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T103 Ekonomika narodnog gospodarstva Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, prof. v.š.
doc.dr.sc. Mario Banožić

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mario Banožić
dr.sc. Natko Klanac, pred.
dr.sc. Željko Sudarić, prof. v.š.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Temeljni ekonomski pojmovi: potražnja, ponuda, proizvodnja, troškovi. Tržište inputa i tržište outputa. Država i tržište. Temeljni makroekonomski pojmovi: inflacija, nezaposlenost, bruto-nacionalni proizvod, poslovni ciklusi, agregatna potražnja i agregatna ponuda, agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža. Fiskalna politika. Novac i monetarna politika. Prirodni izvori hrvatskog bogatstva. Hrvatski demografski kapital. Zaposlenost, nezaposlenost – tržište rada. Predtranzicijski i tranzicijski gospodarski razvitak. Djelotvornost hrvatskog naspram drugih modela restrukturiranja. Ciljevi, nositelji i sredstva ekonomske politike. Reindustrijalizacija hrvatskog gospodarstva. Vanjskotrgovinska razmjena u uvjetima globalizacije. Razvitak agroindustrijskoga kompleksa u svijetu i u Hrvatskoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ferenčak, I. (2003.) Počela ekonomike. 2. izd. Osijek: Ekonomski fakultet
2.Družić, I. et al.(2003.) Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet
Izborna literatura:
1. Čavrak, V. ur. (2011) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb: Politička kultura d.o.o.

Ciljevi kolegija:

Predmet Ekonomika narodnog gospodarstva omogućava studentima usvajanje teorijskih i znanstvenih znanja iz ovog područja, te znanja vezanih za osobitosti hrvatskog gospodarskog sustava.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.