Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T102 Gospodarska matematika Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

Izvođač kolegija:

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1.Temeljni gospodarski računi. Postotni račun od sto. Postotni račun više i niže sto. Pravilo trojno (jednostavno i složeno). Verižni račun. Račun diobe (jednostavni i složeni). Račun smjese. Račun zlata i srebra. Račun deviza. Arbitraža deviza. Arbitraža robe.
2.Jednostavni kamatni račun i njegova primjena. Dekurzivni i anticipativni obračun kamata. Štedni ulozi. Račun mjenica. Potrošački kredit.
3.Složeni kamatni račun. Dekurzivni i anticipativni obračun kamata. Konačna vrijednost glavnice. Sadašnja vrijednost glavnice. Vrste kamatnjaka i njihova primjena. Konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando uplata. Vječna renta.
4.Zajam. Dekurzivni i anticipativni obračuna kamata. Anuiteti. Otplatne tablice. Modeli otplate zajma uz jednake anuitete, uz promjenljive anuitete. Konverzija zajma.

 

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Crnjac, M. (2001.) Matematika za ekonomiste (skripta). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
2. Relić, B. (2002.) Gospodarska matematika, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih radnika.
3. Relić, B. (1996.) Financijske tablice. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.
Izborna literatura:
1. Jukić, D. i Scitovski, R. (1998.) Matematika 1 (skripta). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku i Elektrotehnički fakultet u Osijeku.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente s primjenom matematike u gospodarskom poslovanju.

Polaganje ispita:

Kolokvij, usmeni i pismeni ispit.