Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F613 Zakonodavstvo u zdravstvuPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenta, te analiza načela promicanja prava pacijenta. Prikaz i primjena Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Popis literature:

Obavezna literatura Zakon o zdravstvenom osiguranju :"Narodne novine", broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04 Zakon o zdravstvenoj zaštiti :"Narodne novine", broj 121/03 Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima: "Narodne novine", broj 121/03 i 177/04 Zakon o zaštiti prava pacijenata "Narodne novine", broj 169/04 Preporučena literatura Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 93/03, 158/03, 198/03, 81/04 i 174/04, kao i članak 103. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja "Narodne novine" broj 28/02 i 33/02 koji se primjenjuje do donošenja posebnih propisa kojima će se urediti pitanja njime regulirana) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući ("Narodne novine", broj 26/96, 79/97, 31/99, 51/99 i 73/99) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući ("Narodne novine", broj 76/02) Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 28/02) Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu ("Narodne novine", broj 188/04) Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti za 2003. godinu ("Narodne novine", broj 54/04)

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti temeljna znanja o zakonskoj regulativi zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: diskutirati o organizaciji zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, kritički analizirati primjenu zakona, diskutirati o potrebi zakonskog reguliranja fizioterapijske djelatnosti.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.