RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F612 Sport osoba s invaliditetomPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
dr.sc. Mirsad Muftić

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Definicija i organizacija sporta osoba s invaliditetom, zakonitosti i principi sporta osoba s invaliditetom. Paraolimpijske igre. Preduvjeti uključivanja osoba s invaliditetom u višu razinu sportskih natjecanja. Klasifikacija invaliditeta. Osnove planiranja, programiranja i kontrole treninga u sportu osoba s invaliditetom. Specifični metodički postupci usvajanja i usavršavanja tehničko-taktičkih znanja osoba s invaliditetom. Košarka u kolicima. Sjedeća odbojka. Atletske discipline kod osoba s invaliditetom. Plivanje osoba s invaliditetom. Streljaštvo. Golbol, Plivanje, Kuglanje za slijepe osobe, Tenis u invalidskim kolicima, Adaptirane kineziološke aktivnosti, testovi funkcionalne klasifikacije, Stolni tenis u invalidskim kolicima.

Popis literature:

Obavezna literatura:
1.Ciliga, D., Sport osoba s invaliditetom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, skripta 2015.
Dopunska literatura:
1.Ciliga D., Petrinović, L. (1996). Sportaši s invalidnošću i fitness. u: Milanović, D. (ur.), Fitness, Međunarodno savjetovanje o fitnessu, Zagrebački sajam športa, Zagreb: FFK, ZV, ZŠS, IV25-IV25.
2.Ciliga, D., Petrinović, L. (1999). Sport osoba s invaliditetom. Medix (23).
3.Ciliga, D., Petrinović, L. (2000). Prilagođene tjelesne aktivnosti djeci s invaliditetom. u: Andrijašević, M. (ur.). Zbornik radova Slobodno vrijeme i igra, 9. zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb: FFK, 155-157.
4.Ciliga, D. (1993). Organizacija športa i rekreacije za invalidne osobe u Hrvatskoj. u: Zbornik radova Central-East European conference, Siofok.
5.Ciliga, D. (1993). Šport kao preduvjet povećane i produljene mobilnosti invalidnih osoba. u: Zbornik radova Konferencije o športu Alpe-Jadran Rovinj, Findak, V. (ur.), Zagreb: HOO, 278-280.
6.Ciliga, D., Omrčen, D., Petrinović, L. (1996). Uporaba trenažera u rehabilitaciji osoba s ozljedom kralježnice. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13 (S1).
7.Ciliga, D., Volčanšek, B. (1994). Model kineziološke aktivnosti kod osoba s povredom leđne moždine. u: Zbornik radova 9. alpsko-jadranskog simpozija za međunarodnu suradnju u rehabilitaciji, Luzern.
8.Ciliga, D. (1998). Preduvjeti u uključivanju osoba s invalidnošću u višu razinu sportskih natjecanja. Sport za sve 16 (14), 12-13.
9.Karen, P., DePauw, S., Gavron, J..Disability and sport. Human kinetics, Champaign, IL Doll-Tepper, G., Kroner, M., W. Sonnenschein. New horizons in sport for athletes with a disability. Meyer and Meyer Sport, Cologne, Germany, 1999.
10.Miller, P. Fitness programming and physical disability. Human kinetics, Champaign, IL Auxter, D., Pyfer, J., C. Huettig. Principles and methods of adapted physical education and recreation. McGraw-Hill Companies, New York, 2001.
11.Winnick, J. Adapted physical education and sport. Human kinetics, Champaign, IL Lockette, K., A. Keyes. Conditioning with physical disabilities. Human kinetics, Champaign, IL

 

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i imenovati ulogu sporta za osobe s invaliditetom, definirati zakonitosti i principe sporta osoba s invaliditetom, aktivno sudjelovati u planiranju sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.