RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F606 Klinička praksa IV s izradom završnog rada Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


15

Sadržaj kolegija:


Nacrt i provedba istraživanja na odabranom uzorku ispitanika, obrada podataka, analiza i interpretacija dobivenih rezultata. Kreiranje fizioterapijskog procesa u odnosu na izabrano interesno kliničko područje (mišićno-koštano, kardio-respiratorno, neurološko, pedijatrijsko, gerijatrijsko i ginekološko). Savladavanje vještina koje se primjenjuju u okviru fizioterapijskog procesa unutar izabranog interesnog kliničkog područja. Prikaz stručne i znanstvene literature potrebne za razumijevanje i kritičko vrednovanje fizioterapijskih postupaka u okviru izabranog interesnog područja. Prezentacija provedenog istraživanja u obliku obrane završnog rada.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod odabrane skupine korisnika, te znanja i vještine potrebne za kritičko vrednovanje i prezentiranje primjene programa fizioterapije kod odabrane skupine korisnika.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: izraditi nacrt provedbe istraživanja na odabranom uzorku ispitanika, primijeniti znanja iz područja istraživačke metodologije potrebna u svrhu samostalnog planiranja i provođenja istraživanja, kreirati, provesti i dokumentirati fizioterapijski proces u odnosu na izabrano interesno kliničko područje, prikazati stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za razumijevanje i kritičko vrednovanje fizioterapijskih postupaka u okviru izabranog interesnog područja, prezentirati tijek i rezultate provedenog istraživanja u obliku obrane završnog rada.

Polaganje ispita:

Pismena i usmena prezentacija provedenog istraživanja.