RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
FP605 Bioetika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Razvoj i značenje etičke misli. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. Pojam morala, moralnosti i moralnih normi. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti profesionalni razvoj. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Å vajger, A.: Medicinska etika: priručno štivo. Zagreb: Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 1995.

2. Romić, R. J.: Personalistička etika. Zagreb: Naprijed, 1973

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti razvoj i značaj etičke misli, opisati i razlikovati međunarodne kodekse etike zdravstvenih djelatnika, diskutirati etičke probleme u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika, razumjeti potrebu odgovornog profesionalnog djelovanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.