RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
FP209 GerontologijaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Starenje naroda i starenje pojedinca - demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije starenja - biološke, socijalne, psihološke.  Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje i društvo - socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju - osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju - obitelj, umirovljenje, stanovanje. Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama.
Posebni problemi starijih osoba - depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude. Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.

 

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Despot Lučanin, J.:Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2003.
2. Havelka, M. i Despot Lučanin, J.: Psihologija starenja. U: Z. Duraković i sur. (ur.) Medicina starije dobi (338-350). Zagreb: Naprijed. 1990.

 

Izborna literatura:
1. Schaie, K. W. i Willis, S. L.: Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2001.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti, znanja o sprječavanju i umanjivanju nepovoljnih učinaka starenja te znanja o mogućnostima poboljšanja kvalitete življenja u starosti.
Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati i razumjeti čimbenike koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja, opisati i diskutirati metode i postupke za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti, opisati i diskutirati posebne probleme starijih osoba, prepoznati modele skrbi za stare ljude, aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:


Pismeni i usmeni ispit.