Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F506 Klinička praksa III Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Bruno Ežbegović
Zdenka Floršić
Nada Čajkovac, dipl. physioth.
Tomislav Brener, bacc.physioth.

ECTS bodova:


10

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji: Fizioterapijska procjena kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Fizioterapijski proces u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Fizioterapijski proces kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedica neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u ortopediji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u ortopediji. Fizioterapija u traumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Fizioterapijski proces kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava Temeljni elementi primjene PNF koncepta u traumatologiji. Fizioterapijski proces kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Primjena ortoza i proteza kod amputacija, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba. Fizioterapija u sportskoj medicini: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava u sportu. Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u sportskoj medicini. Primjena fizioterapijskih postupaka u prevenciji ozljeđivanja u sportu. Prva pomoć u sportu. Primjena ortoza, različitih oblika bandaža, adaptivnih i zaštitnih sredstava u fizioterapijskom procesu i procesu treninga. Fizioterapija u reumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava kod reumatskih bolesti i poremećaja. Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji; Temeljni elementi primjene Bobath koncepta za odrasle s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Fizioterapija u pedijatriji: Fizioterapijski proces kod stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Temeljni elementi primjene fizioterapijskih koncepata u djece: neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Halliwick koncept. Timska suradnja i edukacija roditelja i članova tima. Fizioterapija u ginekologiji s porodiljstvom: Fizioterapijski pregled i tretman kod nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava i post-menopauzalnih problema. Fizioterapija u onkologiji: Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Fizioterapijski proces kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Fizioterapijski proces kod tumora dječje dobi. Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Fizioterapijski proces kod starih osoba.

Popis literature:


Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod različitih skupina korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba sa ozljedama, bolestima, oštećenjima i specifičnim stanjima mišićno-koštanog sustava te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba sa oštećenjima, ozljedama i bolestima središnjeg i perifernog živčanog sustava te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata i analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke sukladno specifičnim problemima gerijatrijske populacije i osoba oboljelih od psihijatrijskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije; demonstrirati temeljne uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova, te primijeniti znanja i sposobnosti suradnje unutar tima.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.