Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F506 Klinička praksa III Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Bruno Ežbegović, mag. physioth.
Nada Čajkovac, dipl. physioth., pred.
Tomislav Brener, bacc.physioth.
Zdenka Floršić, bacc.physioth.

ECTS bodova:


10

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji: Fizioterapijska procjena kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Fizioterapijski proces u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon
transplantacije srca. Fizioterapijski proces kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedica neuromišićnih bolesti.
Fizioterapija u ortopediji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u ortopediji.
Fizioterapija u traumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Fizioterapijski proces kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava Temeljni elementi primjene PNF koncepta u traumatologiji. Fizioterapijski proces kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata.
Primjena ortoza i proteza kod amputacija, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba.
Fizioterapija u sportskoj medicini: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava u sportu. Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u sportskoj medicini. Primjena fizioterapijskih postupaka u prevenciji ozljeđivanja u sportu.
Prva pomoć u sportu. Primjena ortoza, različitih oblika bandaža, adaptivnih i zaštitnih sredstava u fizioterapijskom procesu i procesu treninga. Fizioterapija u reumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava kod reumatskih bolesti i poremećaja.
Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji; Temeljni elementi primjene Bobath koncepta za odrasle s oštećenjem središnjeg živčanog sustava.
Fizioterapija u pedijatriji: Fizioterapijski proces kod stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Temeljni elementi primjene fizioterapijskih koncepata u djece: neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Halliwick koncept. Timska suradnja i edukacija roditelja i članova tima.
Fizioterapija u ginekologiji s porodiljstvom: Fizioterapijski pregled i tretman kod nakon ginekoloških
operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava i post-menopauzalnih problema.
Fizioterapija u onkologiji: Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Fizioterapijski proces kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Fizioterapijski proces kod tumora dječje dobi.
Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba s psihosomatskim poremećajima.
Fizioterapija u gerijatriji: Fizioterapijski proces kod starih osoba.

Popis literature:

Obavezna literatura:
Propisana literatura za kolegije vezane za sadržaj kolegija Kliničke prakse III.
Dopunska literatura:
Propisana literatura za kolegije vezane za sadržaj kolegija Kliničke prakse III.

 

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod različitih skupina korisnika.Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s ozljedama, bolestima, oštećenjima i specifičnim stanjima mišićno-koštanog sustava te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba sa oštećenjima, ozljedama i bolestima središnjeg i perifernog živčanog sustava te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata i analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije; utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke sukladno specifičnim problemima gerijatrijske populacije i osoba oboljelih od psihijatrijskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije; demonstrirati temeljne uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova, te primijeniti znanja i sposobnosti suradnje unutar tima

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.