Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F501 Fizioterapija u reumatologijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s ankilozantnim spondilitisom, reumatoidnim artritisom, juvenilnim reumatoidnim artritisom, osteoartritisom, psorijatičnim artritisom, reaktivnim i infektivnim artritisom, kod burzitisa, tendinitisa; te kod osoba oboljelih od sklerodermije i fibromialgije, kod osoba s metaboličkim reumatskim bolestima: giht, osteoporoza. Uloga fizioterapeuta u edukaciji reumatoloških bolesnika. Karakteristike biomehaničkih poremećaja te primjena ortoza i drugih adaptivnih i zaštitnih sredstava u savladavanju aktivnosti svakodnevnog života kod reumatoloških bolesnika. 

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Filipović, V.: Fizioterapija kod poremećaja mišićno koštanog sustava - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola,1998.

2. Pećina, M. i sur: Športska medicina. Zagreb.: Medicinska naklada, 2003.

3. Filipović, V., Klaić, I.: Važnost propriocepcije za normalnu funkciju ramena. U: Zbornik radova OTŠ D Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Zagreb: HZF, 2001.

4. Jakuš, L.: Fizioterapija u reumatologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1999.

5. Jelić, M.: Ortopedska pomagala. U: Pećina, M. Ortopedija. Zagreb: Naprijed, 1996.

 

Izborna literatura:

Filipović, V.: Biomehanička analiza lokomocije i posturalnih svojstava kod idiopatskih adolescentnih skolioza - magistarski rad. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

3. Nikolić, V., Hudec, M. (1998) Principi i elementi biomehanike. Školska knjiga, Zagreb.

4. Reid, D. C.: Sports injury; assessment and rehabilitation. London: Churchill Livingstone, 1992. Durrigl, T., Reumatologija. Medicinski fakultet, Zagreb. 1997.

5. Adler, S., Becker, S., Buck, D.: PNF in practice. Berlin: Springer-Verlag, 1993.

6. Grisogono, V.: Knee health., London: John Murray, 1992.

7. Grisogono, V.: Running fitness and injuries. London: John Murray, 1994.

8. Grisogono, V.: The back problems and prevention. London: John Murray, 1996.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području reumatologije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati normalan pokret i normalnu funkciju čovjeka od patoloških obrazaca pokretanja pomoću utvrđivanja specifičnog fizioterapijskog statusa pacijenta, razlikovati akutne od kroničnih stanja, te znati koji oblik fizioterapije je u kojem slučaju moguće primijeniti.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.