Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F501 Fizioterapija u reumatologijiPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

Slađana Jaćimović, dipl. physioth.
dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
dr.sc. Mirsad Muftić

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
-    planirati i primijeniti specifične postupke fizioterapijske procjene kod osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
-    procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
-    prepoznati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave  liječenjem i rehabilitacijom osoba oboljelih od reumatskih bolesti i poremećaja
-    pratiti i kritički analizirati stručnu literaturu i istraživanja u području fizioterapije u reumatologiji
-    opisati primjenu adaptivnih i zaštitnih sredstava u savladavanju aktivnosti svakodnevnog života

 

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Jakuš, L.: Fizioterapija u reumatologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2015.
2.Rheumatology Expert Group. Therapeutic guidelines: rheumatology. Version 2. Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited; 2010.
Dopunska literatura:
1.Muftić M,  N Miljkovac S, Elmasbegović – Hodžić S, Trivunović S, Tuševljak B, Janković S. Najčešća bolna stanja u rehabilitaciji: Osteoartritis zgloba koljena. Medicinsko Humano Društvo MHS. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2018.
2.Muftić M, Zonić – Imamović M, Janković S, Skopljak A. ABC osteoporoze. Medicinsko Humano Društvo MHS. Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2018.

 

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području reumatologije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati normalan pokret i normalnu funkciju čovjeka od patoloških obrazaca pokretanja pomoću utvrđivanja specifičnog fizioterapijskog statusa pacijenta, razlikovati akutne od kroničnih stanja, te znati koji oblik fizioterapije je u kojem slučaju moguće primijeniti.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.