Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F409 Osnove radne terapije Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
Davor Nemet, bacc.physioth.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Povijesni razvoj radne terapije u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatske, evropske i svjetske organizacije radne terapije (HURT, ENOTHE, COTEC, WFOT). Uloga, područje rada i funkcija radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta. Filozofija radne terapije. Modeli i pristupi u radnoj terapiji; terminologija u radnoj terapiji; termin okupacije i aktivnosti i njihova važnost u radnoj terapiji. Briga za očuvanje vlastitog zdravlja unutar terapijskog procesa. Uvod u problemski pristup rješavanju zadataka. Profesionalno ponašanje.

Popis literature:

Obavezna literatura � imunović, D.: Odabrane poglavlja iz radne terapije. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998. Preporučena literatura Hagedorn, R.: Occupational therapy: foundations for practice; Models, frames of reference and core skills. London: Churchill Livingstone, 1992. Hagedorn, R.: Tools for practice in OT- A structured approach to core skills and processes. London: Churchill Livingstone, 2000. Cutler, S.: Psychosocial occupational therapy – A holistic approach. Singular Publ. Group, 1998. Levin, J. E., Reed, C.A.:Creative problem solving in occupational therapy, Lippnicott,1998 Wilcock, A. A.: An occupational perspective of health. USA: Slack, 1998.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati ulogu radne terapije u kliničkoj praksi, razlikovati modele i pristupe u radnoj terapiji, povezati i primijeniti problemski pristup u terapijskom postupku.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.