Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F409 Osnove radne terapije Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
Slađana Jaćimović, dipl. physioth.
Davor Nemet, bacc.physioth.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Uloga, područje rada i funkcija radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta. Filozofija radne terapije. Modeli i pristupi u radnoj terapiji; terminologija u radnoj terapiji; termin okupacije i aktivnosti i njihova važnost u radnoj terapiji. Briga za očuvanje vlastitog zdravlja unutar terapijskog procesa. Uvod u problemski pristup rješavanju zadataka.

 Profesionalno ponašanje.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Hagedorn, R.: Tools for practice in OT- A structured approach to core skills and processes. London: Churchill Livingstone, 2000.
2.Šimunović, D. Odabrana poglavlja iz radne terapije, Zdravstveno veleučilište – nastavni tekstovi, 2013.
Dopunska literatura:
1.Atchinson, B, Dirette, D. (2006). The Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance. Lippincott Williams & Wilkins
2.Boyt-Schell, B., Schell, J. W. (2007). Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy. Lippincott Williams & Wilkins
3.Kielhofner, G. (2007). Model of Human Occupation: Theory and Application. Lippincott Williams & Wilkins
4.Nagayda, J., Schindehette, S., Richardson, J. (2006). The Professional Portfolio in Occupational Therapy: Career Development and Continuing Competence. Slack Incorporated
5.Turpin, M. J., Iwama, M. (2009). Applying Occupational Therapy Theory: A Field Guide to Models in Practice. Churchill Livingstone

 

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati ulogu radne terapije u kliničkoj praksi, razlikovati modele i pristupe u radnoj terapiji, povezati i primijeniti problemski pristup u terapijskom postupku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.