Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F408 Manadžment u zdravstvu Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Menadžment; definicija, vještine upravljanja. tipologija vođe. Kako se vodi intervju, kako se razvijaju sposobnosti kod drugih osoba, kako se određuju ciljevi organizacije i stimuliraju članovi tima. Organizacija zdravstvenog sustava i uloga fizioterapeuta u njemu. Žena menadžer i muškarac menadžer te analiza izvora stresa na poslu i način izbjegavanja i ublažavanja posljedica stresa. Zdravstveno osiguranje i odnosi s javnošću. Sustav procjene radnog učinka i kvalitete.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Čulig, J. i sur. Priručnik za procjenu radnog učinka. Zavod za javno zdravstvo Zagreb, 2000.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti temeljna znanja za sudjelovanje u planiranju i organizaciji fizioterapijske djelatnosti.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati i prepoznati proces menadžmenta, razlikovati karakteristike menadžera žene i muškarca, uočiti tehnike i stilove upravljanja, aktivno sudjelovati u vještini prezentacije i komunikacije s javnošću, prepoznati izvore stresa na poslu te načine izbjegavanja stresa.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.