Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F0408 Manadžment u zdravstvu Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Menadžment; definicija, vještine upravljanja. tipologija vođe. Kako se vodi intervju, kako se razvijaju sposobnosti kod drugih osoba, kako se određuju ciljevi organizacije i stimuliraju članovi tima. Organizacija zdravstvenog sustava i uloga fizioterapeuta u njemu. Žena menadžer i muškarac menadžer te analiza izvora stresa na poslu i način izbjegavanja i ublažavanja posljedica stresa. Zdravstveno osiguranje i odnosi s javnošću. Sustav procjene radnog učinka i kvalitete.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Čulig, J. i sur. Priručnik za procjenu radnog učinka. Zavod za javno zdravstvo Zagreb, 2000.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti temeljna znanja za sudjelovanje u planiranju i organizaciji fizioterapijske djelatnosti.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati i prepoznati proces menadžmenta, razlikovati karakteristike menadžera žene i muškarca, uočiti tehnike i stilove upravljanja, aktivno sudjelovati u vještini prezentacije i komunikacije s javnošću, prepoznati izvore stresa na poslu te načine izbjegavanja stresa.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.