Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F407 Klinička praksa II Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

Izvođač kolegija:

Nada Čajkovac, dipl. physioth.
Zdenka Floršić
Martina Petranović, bacc.physioth.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Fizikalni čimbenici u terapiji, V-35: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija. Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa, V-35: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening. Tehnike manualne terapije, V-30: Provođenje tehnika manualne terapije u kliničkim uvjetima: terapijska masaža, masaža vezivnog tkiva, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, manualna trakcija, mobilizacija i manipulacija zglobova, mobilizacija i manipulacija mekog tkiva. Respiratorna terapija, V-30: tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije. Funkcionalni trening brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa, V-20: aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme, V-15: primjena adaptivne opreme: pomagala: štake, štapovi, hodalice, kolica, statičke i dinamičke udlage; primjena ortotičke opreme: udlage, trake, ulošci; zaštitna oprema: trake, zaštitni povoji, jastuci; primjena potporne opreme: potporni povezi, kompresivni povoji, korzeti, ovratnici, elastični zavoj.

Popis literature:


Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: primijeniti odgovarajuće fizikalne čimbenike u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće oblike terapijskih vježbi u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće tehnike manualne terapije u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke respiratorne terapije u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa, primijeniti odgovarajuće postupke primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u okviru fizioterapijskog procesa.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.