Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F403 Fizioterapijske vještine I - osnove rehabilitacije pokretomPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
Merry Ann Novoselić, dipl. physioth.
Bruno Ežbegović
Barbara Duspara, dipl. physioth.
Marija Crnković, dipl. physioth.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije. Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening. Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava. Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva. Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije. Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Grozdek, G. i sur.: Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta, 1998.

2. Jakuš, L. i sur.: Terapijske vježbe – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.

3. Jakuš, L. i sur.: Principi i postupci primjene manipulativne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.

4. Jakuš. L. i sur. : Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.

5. Crc, M. i sur. : Principi i postupci primjene respiratorne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.

 

Izborna literatura:

1. Gormley, J.,Hussey, J.: Exercise therapy in prevention and treatment of disease, Blackwell science ltd, 2004.

2. Hollis, M., Fletcher – Cook, P.: Practical exercise therapy, Blackwell science ltd, 1999.

3. Bates, A., Hanson, N.: Aquatic exercise therapy, Elsevier, 1996.

4. Makofsky, H. W.; Spinal manual therapy an introduction to soft tissue mobilization, spinal manipulation, therapeutics and home exercise, Slack incorporated, 2003.

5. Sullivan, P. E., Markos, P.: Clinical decision making in therapeutic exercise, Pearson Professional education, 1996.

6. Richardson, J.: Therapeutic exercise for spinal segmental stabilization in lower back pain scientific basis and practical tehniques, Elsevier, 1998.

7. Hall, C. M. Therapeutic exercise moving toward function, Lippincott Williams and Wilkins, 1998.

8. Creager, C. C.: Therapeutic exercise using resestive bands, Executive phisical therapy, 1998.

9. Creager, C. C.: Therapeutic exercise using foam rollers, Executive phisical therapy, 1996.

10. Creager, C. C.: Therapeutic exercise using Swiss ball, Executive phisical therapy, 1994.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i kritički procijeniti korisnost primjene terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja, postaviti specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja, primijeniti i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji iz tematskih područja, praktični i usmeni ispit.