Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F402 Fizioterapija II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Nada Čajkovac, dipl. physioth.
Valentina Capjak, dipl. physioth.
Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u onkologiji; Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod tumora dječje dobi.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Rehabilitacija osoba s ishemijskom bolesti srca. Zbornik radova, II Simpozij Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta, 2001.

2. Kraljević, A.: Fizioterapija u kardiologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.

3. Kraljević, A., Puljević, D.: Važnost neinvazivnog mjerenja osnovnih kardiovaskularnih pokazatelja u fizioterapiji. Zbornik radova: 1. Tematska konferencija HUF-a. Fizioterapija, god. 3 Suppl.2. 1999; 147-151.

4. Rožman, A., Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.

5. Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji. U G. Grozdek: Osnove fizioterapije – odabrana poglavlja. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.

6. Vrcić-Kiseljak, Lj.: Fizioterapija u onkologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.

7. Sabol, R.: Rehabilitacija bolesnika s rakom, u: Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.: Klinička onkologija, 927 - 940. str. Zagreb: Nakladni zavod globus, 1996.

 

Izborna literatura:

1. Markov-Glavaš, D.: Kvaliteta života bolesnika liječenih od raka grkljana - magistarski rad, Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.

2. Frownfelter, D., Dean, E.: Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy 3rd edition, St. Louis: Mosby – year book Inc. 1996.

3. Pryor, J. A., Webber, B. A.: Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, 2nd edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998.

4. Prpić, I.: Kirurgija za medicinare, Zagreb: Školska knjiga,1995.

5. Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.,: Klinička onkologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti fizioterapije kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti, primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka i liječenju bolesti i poremećaja kardiovaskularnog i respiratornog sustava, primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka i liječenju posljedica tumorskih bolesti, procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti, aktivno sudjelovati u timskom radu.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.