Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F401 Fizioterapija u traumatologijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
Vanja Matković, dipl. physioth.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Osnovni principi primjene fizioterapijskih postupaka u postoperativnom liječenju. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava kao što su prijelomi podlaktice i šake, nadlaktice i ramena, kralježnice, zdjelice i kuka, natkoljenice, potkoljenice te stopala. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod uganuća i iščašenja zglobova te vrste imobilizacija. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod nestabilnih zglobova: ramenog zgloba, zgloba koljena i zgloba gležnja; problemi i posljedice nestabilnih zglobova. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u traumatologiji. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Vrste amputacija i komplikacije na bataljku, biomehanika hoda s protezom, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba. Fizioterapija u sportskoj medicini.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Uremović, M., Davila, S. i suradnici (2018) Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Medicinska naklada.
2.Lovrić, Z. (2008) Traumatologija za studente Zdravstvenog veleučilišta. Školska knjiga.
3.Smiljanić, B. (2003) Traumatologija. Školska knjiga.
Dopunska literatura:
1.Castoldi, F., Biona, D., Asom, M.(2015) Simple and complex fractures of the humerus. Springer:New York.
2.Faneli, C. G. (2015) Posterior cruciate ligament injuries. Springer: New York.
3.Gulotta, L., Craig, V.E. (2015) Massive rotator cuff teras. Springer: New York.
4.Aresti, A.N. i sur. (2015) Paediatric orthopaedic trauma in clinical practice. Springer: New York.
5.Jelica, S. (2018) Interni nastavni materijali-Fizioterapija u traumatologiji.
6.Miler T., Kaeding, C. (2015) Stress fractures in athletes. Springer: New York.
7.Volpi, P. (2015) Football traumatology. Springer: New York.
8.Frontera V. i sur. (2007) Clinical sport medicine. Elesevier: Philadelphia.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će moći imenovati i definirati različite oblike ozljeda prema osnovnim mehanizmima njihovog nastanka. Student će biti u mogućnsoti prepoznati udružene ozljede te razlikovati akutne od kroničnih stanja. Student će moći povezati status i nalaz  fizioterapijske procjene s primjerenim fizioterapijskim vještinama i konceptima.  Kritički analizirati i diskutirati rezultate provedenih vještina, planirati individualne fizioterapijske procese u području, traume i sporta aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.