Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F307 Komunikacijske vještine Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Senka Zavišić, mag. phil. et hist.,v. pred.

Izvođač kolegija:

Senka Zavišić, mag. phil. et hist.,v. pred.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Komunikacija-danas.Važnost komunikacije u zdravstvu.Načela uspješene komunikacije u zdravstvu.Oblici komunikacije.Preventivna, dijagnostička i terapijska uloga komunikacije s pacijentom i njegovom obitelji. Uloga suosjećanja u komunikaciji s pacijentima. Načela individualne i komunikacije u grupi. Komunikacija između liječnika i bolesnika. Komunikacija u zdravstvenom timu. Komunikacija fizioterapeuta i pacijenta - savjeti , upute, edukacija. Utjecaj komunikacije na pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa. Mogućnosti unaprijeđenja komunikacije, mogućnosti prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s bolesnicima u specifičnim psihičkim stanjima (depresivni pacijent, tjeskobni pacijent, hipohondrični pacijent, agresivni pacijent pacijent koji trpi jjaku bol, umirući pacijent ). Načini priopćavanja loših vijesti, način provođenja psihološke pripreme na invazivne i operativne zahvate, komunikacija s obitelji pacijenta u situacijama akutnih ozljeda i teških kroničnih bolesti, komunikacija s obitelji umrlog pacijenta. Kontinuirana edukacija u zdravstvenom odgoju. Značaj e-komunikacije u zdravstvu. baze podataka. elektronički zapisi. Iinteroperabilnost u komunikaciji. Menadžment u e-zdravstvu.Poslovna komunikacija. Javna komunikacija.

Popis literature:


1.Havelka M. :Zdravstvena psihologija (2010) Jastrebarsko, „Naklada slap“

2. Kocijan Hercigonja D.;Despot Lučanin, J. (2004): Komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika, zagreb, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

3.Lamza-Maronić, M.: Glavaš, J.(2008.): Poslovno komuniciranje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

4.Lučanin D.;(ur.) 2010 :Komunikacijske vještine u zdravstvu, Jastrebarsko, Naklada Slap

5.McNulty,T.; Ferlie, E. (2004.) Reengineering Health Care, Oxford University Press

6. Hillestad, S.; Berkovitz, E. (2003) Health Care Market Strategy, Aspen Publication


IZVORI SA INTERNETA:

www.hcjz.hr

www.stampar.hr

www.plivamed.net

www.najdoktor.com


Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s osnovama komunikacije. Važnost vještine komunikacije u medicini, posebno mogućnosti primjene komunikacijskih vještina u fizioterapiji. Razviti sposobnost prepoznavanja, usporedbi i analize različitih oblika komunikacije u radu s pacijentima i u stručnom medicinskom timu. Procijenti razvijenost vlastitih komunikacijskih vještina, koristiti osnovne komunikacijske vještine pri ostvarenju ciljeva informacijske i terapijske komunikacije, prilagoditi komunikaciju specifičnostima sugovornika i situacije. Koristiti mogućnosti ICT u zdravstvu.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.