Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
180229 Zakonodavstvo u sportu i zdravstvuPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Organizacija sporta u Republici Hrvatskoj. Ustavnopravni i politički aspekti sporta. Prikaz i primjena Zakona o sportu, te ostalih zakona koji se primjenjuju na pravne odnose u sportu u pogledu primjene postulata sportskog građanskog prava, sportskog kaznenog prava, sportskog postupovnog prava, prava osoba u sportu, sportskog trgovačkog prava, sportskog radnog prava, sportskog prekršajnog prava, međunarodnog sportskog prava, prava osiguranja u sportu i uprave u sportu. Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o fizioterapijskoj djelatnosti, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Način pretraživanja pravnih propisa iz područja sporta i zdravstva.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Crnić. I. i dr.: (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro d.d. Zagreb, 2009.

2.Smoljić, Mirko: Zakonodavstvo u zdravstvu, Vukovar, 2013., Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

3.Zakon o sportu (NN 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.)

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je stjecanje temeljnih znanja o pravnim propisima koji reguliraju odnose u sportu u Republici Hrvatskoj, te o sadržaju pravnih propisa koji bitno utječu na razne vrste pravnih odnosa u domaćem i međunarodnom sustavu sporta.

Cilj kolegija je stjecanje temeljnih i proširenih znanja o stanju zdravstvenog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u području zdravstvene zaštite, obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj, kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, liječništva, fizioterapijske djelatnosti, ljekarništva, sestrinstva, stomatološke djelatnosti, primaljstva, medicinsko-biokemijske djelatnosti, djelatnosti u zdravstvu, uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, krvi i krvnih pripravaka, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droge, zaštite osoba s duševnim smetnjama, lijekova i medicinskih proizvoda, kemikalija, biocidnih pripravaka i provođenja određenih Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, te nadalje, u području sanitarne inspekcije, ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda, predmetima opće uporabe, radiološke i nuklearne sigurnosti, zaštite od neionizirajudeg zračenja, zaštite od buke i genetski modificiranih organizama.

Polaganje ispita:

Uz uredno izvršenu obavezu prisustvovanja nastavi i izrade seminara, ocjena se oblikuje na usmenom ispitu iz cjelokupnog gradiva.