Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F303 Fizioterapijske vještine I - osnove fizioterapijske vježbe i manualne terapijePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Izvođač kolegija:

Vladana Komnenov, bacc.physioth.
Barbara Duspara, dipl. physioth.
Ivan Dodlek, dipl. physioth.
doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.
Marija Crnković, dipl. physioth.
Sonja Iža, dipl. physioth.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.

Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.

Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.

Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.

Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.

Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
2.Barak-Smešny, D. (2012). Manualna medicina kralješnice. Rijeka: EDIT.
3.Grozdek, G. (1998.). Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta.
4.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.
5.Kauzlarić, N. (2018.). Ortopedska pomagala - Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Zagreb: ISPO Croatia, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb.
Dopunska literatura:
1.Berg, K. (2014.). Terapijsko istezanje. Zagreb: Znanje d.d.
2.Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
4.Brody, L., Hall, C. (2017). Therapeutic Exercise. Moving Toward Function. 4th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
5.Brody, L., Richely Geigle, P. (2009). Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training. Champaign: Human Kinetics.
6.Kaltenborn, F., Vollowitz, E. (2018.). Manual Mobilization of the Joints – Vol 1: The Extremities, 8th Edition. Minneapolis: Orthopedic Physical Therpy Products.
7.Kaltenborn, F. (2018). Manual Mobilization of the Joints – Vol 2: The Spine, 7th Edition. Minneapolis: Orthopedic Physical Therpy Products.
8.Kaltenborn, F., Baldauf Kaltenborn, T., Vollowitz, E., Evjenth, O. (2008). Manual Mobilization of the Joints – Vol 3: the Kaltenborn Method of Joint Examination and Treatment: Traction-Manipulation of the Extremities and Spine: basic thrust techniques. Oslo: Norli.
9.McCconnel, A. (2013.). Respiratory Muscle Training: Theory and Practice. 1st. Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
10.Webster, J., Murphy, E. (2018.). Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 5th Edition. Philadelphia: Elsevier.

 

 

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični ciljevi kolegija su postizanje sposobnosti za prepoznavanje i kritičko procjenjivanje različitih metoda primjene pokreta, odnosno vježbe u terapijske svrhe. Nadalje, specifični cilj je i usvajanje znanja i vještina za planiranje i provođenje programa terapijskog vježbanja sukladno potrebama korisnika fizioterapije. Nakon položenog kolegija student će biti u stanju samostalno primijeniti manualne tehnike uključujući tehnike masaže, limfne drenaže i osnovne tehnike mobilizacije zglobova sukladno indikacijama i potrebama korisnika fizioterapije. Bit će u stanju prepoznati važnost i indikacije primjene respiratorne terapije te ju pravilno provesti kod korisnika fizioterapije. Nakon položenog ispita bit će u stanju odabrati primjerena pomagala, ortoze, adaptivna, zaštitna i potporna sredstva u postupku liječenja. Završno, nakon završenog kolegija bit će u stanju analizirati i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika masaže, limfne drenaže i mobilizacijskih tehnika, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjene pomagala u postupku fizioterapije.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz tematskih područja, praktični i usmeni ispit.