Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F302 Fizikalni čimbenici u terapijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.
Zdenka Floršić

ECTS bodova:


4,5

Sadržaj kolegija:


Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Jajić, I.: Fizikalna medicina i opća rehabilitacija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.

2. Bobinac-Georgijevski, A.: Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Fran, 2000.

3. Ćurković, B., Ivanišević, G., Kovač i sur.: Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2004.

 

Izborna literatura:

1. Wadsworth, H., Chanmugam, A. P: P.: Electrophysical agents in physiothreapy: Therapeutic and diagnostic use. Marrckville, N.S.W.: Ssaience Press, 1998.

2. Cameron, M.: Phyisical agents in rehabilitatoin: from research to practice. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1999.

3. Hayes, K. W.: Manual for physical agents. New Jersey: Prentice Hall, 1999.

4. Hecox, B., Weisberg, J.: Physical agents: a comprehensive text for physical therapists. New Jersey: Prentice Hall, 1994.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom, planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati temeljne principe simptomatskog i kauzalnog liječenja, opisati učinke fizikalnih čimbenika u terapiji, prepoznati i opisati indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u terapiji, opisati elektrodijagnostičke postupke te sudjelovati u njihovoj primjeni, prepoznati, opisati, kritički analizirati, planirati i primijeniti postupke elektroterapije, termoterapije, ultrazvučne terapije, svjetlosne terapije, parafinoterapije, magnetoterapije, hidroterapije, krioterapije i terapije laserom.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.