Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F209 GerontologijaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Gordana Bujišić, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

Tamara Kovačević, bacc.physioth.
doc.dr.sc. Gordana Bujišić, prof. v.š.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Starenje naroda i starenje pojedinca – demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije starenja – biološke, socijalne, psihološke. Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje i društvo – socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju – osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju – obitelj, umirovljenje, stanovanje. Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama. Posebni problemi starijih osoba – depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude. Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Duraković  Z. i sur. (2007): Gerijatrija: medicina starije dobi, Zagreb: CT-poslovne informacije
2.Havelka M., Havelka Meštrović A.(2013): Zdravstvena psihologija-biopsihosocijalne odrednice zdravlja, Zagreb: Zdravstveno Veleučilište
Dopunska literatura:
1.Berk L.E. (2008): Psihologija cjeloživotnog razvoja, Jastrebarsko: Naklada Slap

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti, znanja o sprječavanju i umanjivanju nepovoljnih učinaka starenja te znanja o mogućnostima poboljšanja kvalitete življenja u starosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati i razumjeti čimbenike koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja, opisati i diskutirati metode i postupke za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti, opisati i diskutirati posebne probleme starijih osoba, prepoznati modele skrbi za stare ljude, aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.