Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F208 Klinička praksa IPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v. pred.

Izvođač kolegija:

Nada Čajkovac, dipl. physioth.
Željka Rajković, dipl. soc. radnica
Zdenka Floršić
Martina Petranović, bacc.physioth.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Uvod u fizioterapiju, V-30: Djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje; modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Uloga istraživanja u fizioterapiji. Fizioterapijska procjena, V-60: Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti - manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje istih u planiranju fizioterapijske intervencije.

Popis literature:


Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će student će usvojiti temeljna znanja i vještine potrebne za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove u fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: uočiti i prepoznati djelokrug rada fizioterapeuta, prepoznati različite uloge fizioterapeuta u kliničkom okruženju, prepoznati različite modele timske suradnje, uočiti specifičnosti fizioterapijskog pristupa u radu s različitim skupinama pacijenata, prepoznati različite tipove organizacije fizioterapijske djelatnosti, prepoznati ulogu istraživanja u fizioterapiji, aktivno sudjelovati u provedbi subjektivnih i objektivnih postupaka fizioterapijske procjene, aktivno sudjelovati u dokumentiranju i interpretaciji rezultata fizioterapijske procjene.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama i praktični ispit.