Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
177225 Urgentna medicina u sportu i rekreacijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirsad Muftić
dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
Marinko Grgić, mag. physioth.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Uloga sportskog fizioterapeuta u zbrinjavanju urgentnih medicinskih stanja. Algoritam urgentnih medicinskih postupaka na sportskom terenu. Osnove BLS i ALS u sportu. Fizički status vitalnih znakova i tehnike prve pomoći (ABCDE pristup). Transport povrijeđenih i oboljelih sportaša. Kardiorespiratorna hitna stanja u sportu i rekreaciji. Urgentne ozljede glave i kralježnice u sportu. Urgentne ozljede unutarnjih organa u sportu. Upotreba farmakoloških sredstava u zbrinjavanju urgentnih stanja. Akutne infekcije, alergije i bliska hitna stanja u sportu i rekreaciji. Teške ozljede LMS. Otvorene rane i ozljede kože u sportu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Pfeiifer RP (2008): Sports first aid and injury prevention, Kondon: Johnes & Bartlett.

 

Dopunska literatura:

1.Čajavec R, Heimer S (2006): Medicina športa, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi kolegija:

Program predmeta omogućuje studentima upoznavanje s akcijskim planom za zbrinjavanje akutnih medicinskih stanja, savladavanje vještina urgentne medicine u sportu i rekreaciji; uključujući mjere procjene vitalnih znakova i protokola životne potpore, pružanje prve pomoći kod krvarenja, oštećenja tkiva i teških ozljeda lokomotornog sustava, transport ozlijeđenog sportaša i kriterijske preporuke za povratak u sportsku i rekreativnu aktivnost.

Polaganje ispita:

Ocjena se oblikuje pisanjem seminara na zadanu temu, uz ocjenu pismenog i usmenog dijela ispita.