RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
177225 Urgentna medicina u sportu i rekreacijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirsad Muftić
dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
Marinko Grgić, mag. physioth.
Nikica Tole, dr.med.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Uloga sportskog fizioterapeuta u zbrinjavanju urgentnih medicinskih stanja. Algoritam urgentnih medicinskih postupaka na sportskom terenu. Osnove BLS i ALS u sportu. Fizički status vitalnih znakova i tehnike prve pomoći (ABCDE pristup). Transport povrijeđenih i oboljelih sportaša. Kardiorespiratorna hitna stanja u sportu i rekreaciji. Urgentne ozljede glave i kralježnice u sportu. Urgentne ozljede unutarnjih organa u sportu. Upotreba farmakoloških sredstava u zbrinjavanju urgentnih stanja. Akutne infekcije, alergije i bliska hitna stanja u sportu i rekreaciji. Teške ozljede LMS. Otvorene rane i ozljede kože u sportu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Pfeiifer RP (2008): Sports first aid and injury prevention, Kondon: Johnes & Bartlett.

 

Dopunska literatura:

1.Čajavec R, Heimer S (2006): Medicina športa, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi kolegija:

Program predmeta omogućuje studentima upoznavanje s akcijskim planom za zbrinjavanje akutnih medicinskih stanja, savladavanje vještina urgentne medicine u sportu i rekreaciji; uključujući mjere procjene vitalnih znakova i protokola životne potpore, pružanje prve pomoći kod krvarenja, oštećenja tkiva i teških ozljeda lokomotornog sustava, transport ozlijeđenog sportaša i kriterijske preporuke za povratak u sportsku i rekreativnu aktivnost.

Polaganje ispita:

Ocjena se oblikuje pisanjem seminara na zadanu temu, uz ocjenu pismenog i usmenog dijela ispita.