Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F204 Fizioterapijska procjenaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slavica Janković, v.pred.
Zdenka Floršić
Barbara Duspara, dipl. physioth.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Svrha procjenjivanja u fizioterapiji. Mjerenje i teorija mjerenja; pouzdanost, valjanost i objektivnost. Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti - manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje u planiranju fizioterapijske intervencije.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L.: Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1997.

2. Mišigoj-Duraković, M., Matković, B., Medved, R.: Morfološka antropometrija u športu. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1995.

3. Jakuš, L., Klaić, I.: Fizioterapijska procjena – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.

 

Izborna literatura:

1. Amundsen, L. R.: Muscle Strength Testing – Instrumented and Non Instrumented Systems. New York: Churchill Livingstone, 1990.

2. Hislop, H. J., Montgomery, J.: Daniel’s and Worthingham’s Muscle Testing – Techniques of Manual Examination. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1995.

3. Klein Vogelbach, S.: Functional Kinetics. Berlin: Springer – Verlag, 1990.

4. Magee, D. J.: Orthopedic Physical Assesment. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1992.

5. Norkin, C. C., White, D. J.: Measurement of Joint Motion – A Guide to Goniometry. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1995.

6. Wadsworth, C. D.: Manual examination and treatment of the spine and extremities. Baltimore: Williams and Wilkins, 1988.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti temeljna znanja i vještine potrebne za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti teorijske i praktične spoznaje o osnovnim metodama procjenjivanja, dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata te oblikovanja zaključaka procjene u okviru fizioterapijskog procesa. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti važnosti procjene kao osnove za planiranje fizioterapijskih postupaka, razumjeti, opisati, analizirati i usporediti osnovne metode procjenjivanja u fizioterapiji, demonstrirati temeljne praktične vještine provedbe subjektivnih i objektivnih postupaka procjene u fizioterapiji, koristiti različite sustave dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata, oblikovati zaključke procjene, te ih koristiti u planiranju fizioterapijske intervencije, aktivno sudjelovati u sveobuhvatnoj timskoj procjeni korisnika.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.