RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U613 Projektni menadžmentPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

Sadržaj kolegija:


01.       Metodologija istraživanja

01.01. Istraživanje društvenih potreba

01.02. Istraživanje tržišta

01.03. Generiranje projektnih ideja

01.04. Procjena rizika feasibility  i SWOT analiza

02.       Metodologija pripreme i pisanje projekata

02.01. Projektna procesna logika

02.02. Projektni ciklusi

02.03. Cilj i djelokrug projekta

02.04. Projektni resursi

02.04. Logička matrica projekta

02.05. Proračun projekta

02.06. Generalni plan provedbe projekta - PERT model i terminiranje

02.07. Financiranje projekta

02.08. Projektna dokumentacija

03.      Upravljanje projektima

03.01. Integracija i organizacija projekta

03.02. Iniciranje projekta

03.03. Upravljanje vremenom

03.04. Upravljanje komunikacijama

03.05. Upravljanje ljudskim resursom

03.06. Upravljanje materijalnim resursima

03.07. Upravljanje financijama

03.08. Kontrola i upravljanje kvalitetom

03.09. Evaluacija projekta

03.10. Zatvaranje projekta

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Upravljanje projektom, Ministarstvo europskih integracija, Zagreb 2005.
Dopunska literatura:
1.Europe Aid, Project Cycle Management Guidlines, 2004.
2.Priprema i ocjena investicijskih projekata, Jadranko Bendeković FOIP 2007.
3.Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, M. d.o.o. Zagreb 2011.

 

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su ovladavanje sposobnostima istraživanja okruženja, kreiranja projekata, menadžmenta projekta, evaluacije i procjene projekata kao alata za  samostalno snalaženje u uvjetima dinamičke promjenjivosti tržišta, tržišta rada i promjenljivih društvenih okolnosti.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena  oblikuje se prosječnom ocjenom slijedeća tri elemenata:

  • Praktičan rad; pripremljen projekt, generalni plan izvedbe, logička matrica i  proračun projekta. 
  • Pismeni test znanja

Usmeni ispit.