Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F203 Fiziologija s patofiziologijomPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Ines Drenjančević

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Jerko Barbić
prof.dr.sc. Ines Drenjančević
dr.sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred.
Zrinka Mihaljević, prof.
dr.sc. Anita Matić
dr.sc. Ana Stupin

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Fiziologija, P-30, V-15; Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na mišićnu aktivnost. Povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Probavni sustav, bubrežni sustav, sustav žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Fiziološke osnove i reakcije: umor i pretreniranost, prilagodba na vrućinu i hladnoću. Procjena u kineziološkoj fiziologiji. Uređaji za dozirano tjelesno opterećenje. Dinamometrija, celerimetrija, procjena fleksibilnosti, spirometrija, minutni volumen disanja, procjena funkcije srčano-žilnog sustava, mjerenje primitka kisika, procjena energetske potrošnje. Patofiziologija, P-15, V-15; Tanatologija, regresivni procesi; progresivni procesi, degeneracija, nekroze, regeneracija, poremećaj metabolizma pigmenta; poremećaji krvotoka; upale; mikrobiološke upale; neoplazme; imunologija i transplantacija; poremećaji tjelesnih tekućina; metabolizam i genetika. Temelj imunoloških procesa. Inflamacija i regeneracija stanice.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Guyton AC, Hall JE: Medicnska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,1999.

2. Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

3. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

 

Izborna literatura:

1. Jukić, S.: Patologija. Zagreb: Jumena, 1989.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati fiziološke funkcije zdravog organizma po sustavima, uočiti razliku funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti, prepoznati i procijeniti fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete, aktivno sudjelovati u procjeni fizioloških funkcija organizma, planirati primjenu uređaja za dozirano tjelesno opterećenje, uočiti temeljne patološke procese u čovjekovom tijelu i prepoznati njihovu vezu sa posebnim oblicima patologije.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokvij po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.