Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F203 Fiziologija s patofiziologijomPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Ines Drenjančević

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Jerko Barbić
prof.dr.sc. Ines Drenjančević
dr.sc. Erna Davidović Cvetko, v.pred.
dr.sc. Zrinka Mihaljević
dr.sc. Anita Matić
dr.sc. Ivana Jukić

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na mišićnu aktivnost. Povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Probavni sustav, bubrežni sustav, sustav žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Fiziološke osnove i reakcije: umor i pretreniranost, prilagodba na vrućinu i hladnoću. Procjena u kineziološkoj fiziologiji. Uređaji za dozirano tjelesno opterećenje. Dinamometrija, celerimetrija, procjena fleksibilnosti, spirometrija, minutni volumen disanja, procjena funkcije srčano-žilnog sustava, mjerenje primitka kisika, procjena energetske potrošnje. Patofiziologija, Tanatologija, regresivni procesi; progresivni procesi, degeneracija, nekroze, regeneracija, poremećaj metabolizma pigmenta; poremećaji krvotoka; upale; mikrobiološke upale; neoplazme; imunologija i transplantacija; poremećaji tjelesnih tekućina; metabolizam i genetika. Temelj imunoloških procesa. Inflamacija i regeneracija stanice.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Guyton AC, Hall JE: Medicnska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,2017.
2.Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
3.Gamulin S. Patofiziologija : udžbenik za visoke zdravstvene škole Nakladnik: Medicinska naklada 12/2004  ISBN 9531762805
4.Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997
Dopunska literatura:
1.Debra Coglianese, editors. , editor  Thorofare (NJ). Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy: Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders. Slack;  2015. ISBN  978-1-61711-645-2.  589. p., illustrated.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa znanjima potrebnim za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studente sa fiziološkim funkcijama zdravog organizma po sustavima, te razlikama funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti. Osposobiti studente da prepoznaju i procijene fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete. Osposobiti studente da sudjeluju u procijeni fizioloških funkcija organizma, te planiranju primjene uređaja za dozirano tjelesno opterećenje. Upoznati studente sa temeljnim patološkim procesima u čovjekovom tijelu i njihovom vezom sa posebnim oblicima patologije.

Polaganje ispita:

Kolokvij po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.