Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T506 Poznavanje prehrambene robePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Drago Šubarić

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Drago Šubarić

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:1. Prehrambeni proizvodi i njihove osobine. Svježi i prerađeni poljoprivredno – prehrambeni proizvodi biljnog i

    životinjskog podrijetla.  Razvoj tehnologije proizvodnje,  čuvanja i distribucije prehrambenih proizvoda.
2. Tehnologija proizvodnje i ambalažiranja prehrambenih proizvoda. Prehrambeni proizvodi biljnog podrijetla.

     Prehrambeni proizvodi životinjskog podrijetla.
3. Pakiranje, skladištenje, transport i rukovanje robom – prehrambenim proizvodima
4. Kvaliteta prehrambenih proizvoda.
5. Proizvodnja i distribucija hrane i ekosustav.

 

Nastava se, također, odnosi se na uvid i analizu praktičnih slučajeva (posjete proizvođačima i distributerima hrane).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Andrijanić, I.; Bilen, M.; Lazibat, T.:  Poznavanje robe u trgovini, Ekonomski  fakultet, Zagreb, 2001.
2. Lovrić, T.; Piližota, V.: Konzerviranje i prerada voća i povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994.


Izborna literatura:
1. Ignjac, N.: Sustav kvalitete 2000, - velika revizija normi ISO – 9000, Zagreb. 1999.
2. Kovačević, D.: Kemija i tehnologija mesa i ribe, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2001.

Ciljevi kolegija:

Predmetom „Poznavanje prehrambene robe“ studentima će se omogućiti stjecanje temeljnih tehnoloških teorijskih i praktičkih spoznaja, na temelju kojih će moći voditi robno poslovanje i rukovanje robom u sektoru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.