Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T504 PoduzetništvoPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

Ana Šarić, univ. spec. oec
mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Uvod u poduzetništvo. Što je poduzetništvo? Povijesni i komparativni razvoj poduzetništva. Temeljna načela poduzetništva. Poduzetnik  – pojam i određenje. Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika. Funkcije poduzetništva. Poduzetništvo i inovacije. Inovacija kao pojam. Inovacije i poslovni proces. Izvori poduzetničkih ideja. Poslovni plan. Pojam i određenje poslovnog plana. Vrste planova. Svrha poslovnog plana. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poduzetnički proces. Od poduzetničke ideje do pokretanja poduzetničkog poduhvata. Poduzetničko okruženje u RH i poduzetnički problemi. Poduzetnička infrastruktura. Institucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi. Etička i društvena odgovornost poduzetnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Ivanković, D. (2017) Poduzetništvo (priručnik). Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Vukovar.
2.Delić, A. et al (2009) Prvi korak u poduzetništvo: Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije, 3. izmijenjeno izdanje. OBŽ. Osijek.
Izborna literatura:

1.Štefanić, I. (2015) Inovativno poduzetništvo. TERA Tehnopolis d.o.o. Osijek.
2.Spinelli, S., Adams, R.(2016) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 10th Edition. MC Graw – Hill International Edition.
3.Specijalizirani stručni časopisi (Poduzetnik, BIZDirekt, Poslovni savjetnik),  web- siteovi i sl.


 

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskim spoznajama i praktičnim problemima poduzetništva u RH. Specifični cilj kolegija je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i razvoj poduzetničkih ideja te savladaju metodologiju pisanja poslovnog plana.

Polaganje ispita:

Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.