Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T504 PoduzetništvoPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


1.  Uvod u poduzetništvo. Što je poduzetništvo? Povijesni i komparativni razvoj poduzetništva. Temeljna
     načela poduzetništva.
2.  Poduzetnik  – pojam i određenje. Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika.
3.  Funkcije poduzetništva.
4.  Poduzetništvo i inovacije. Inovacija kao pojam. Inovacije i poslovni proces. Izvori poduzetničkih ideja.
5.  Poslovni plan. Pojam i određenje poslovnog plana. Vrste planova. Svrha poslovnog plana. Poslovni plan
     kao skup poslovnih politika.
6.  Poduzetnički proces. Od poduzetničke ideje do pokretanja poduzetničkog poduhvata.
7.  Poduzetničko okruženje u RH i poduzetnički problemi.
8.  Poduzetnička infrastrukrura. Instutucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki
     parkovi.
9.  Etička i društvena odgovornost poduzetnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Škrtić, M.82006).: Poduzetništvo, Zagreb, Sinergija
2. Timmons, J.A. Spinelli, S. (2006). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. MC Graw – Hill International Edition.


Izborna literatura:
1. Prvi korak u poduzetništvo: Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije, 2. Izdanje, OBŽ, 2006.
2. Bubble, M., Kružić, D. (2006). Poduzetništvo –realnost sadašnjosti i izazov budućnosti. Zagreb, Sinergija
3. Specijalizirani stručni časopisi (Slavonski poduzetnik, BIZDirekt, Poslovni savjetnik),  web- siteovi i sl.


 

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente s teorijskim spoznajama i praktičnim problemima poduzetništva u RH.  Specifični cilj  kolegija je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i razvoj poduzetničkih ideja.

Polaganje ispita:

Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.