Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F0614 Terapijsko jahanjePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Utjecaj životinja na kvalitetu života čovjeka; različite životinje kao terapeuti. Podjela terapijskog jahanja, različite metode. Fizičke, kineziološke i psihičke karakteristike konja kao životinje pogodne za terapijski utjecaj. Utjecaj hipoterapije na pokrete pacijenta. Zdravstvene indikacije za terapijsko jahanje. Opis i objašnjenje stanja koja su kontraindicirana za terapijsko jahanje. Uloga pojedinih članova tima i pojedinih struka u terapijskom jahanju. Vrste opreme za terapijsko jahanje – primjena kod različitih oštećenja i specifična namjena. Hipoterapija u odnosu na terapijsko jahanje. Razvoj hipoterapije. Izbor pacijenata, hipoterapija kod različitih stanja – indikacije i kontraindikacije. Uzimanje funkcionalnog statusa, priprema pacijenta, odabir opreme. Hipoterapijski tretman. Struktura sata hipoterapijskog jahanja kao rekreacije i sporta za osobe s posebnim potrebama. Jahanje namijenjeno djeci s psihološkim o emocionalnim problemima te djeci s poremećajem u ponašanju. Psihoterapija, holistički pristup, razvojna terapija jahanjem, senzorna integracija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Stojnović, M. (2015): Terapije, aktivnosti i učenje pomoću konja, priručnik za izvoditelje različitih programa intervencija pomoću konja. Grafika Helvetica d.o.o. Rijeka, Rijeka.
2.Blažević, D., Koloman, M. (2010): Priručnik za voditelje terapijskog jahanja. Hrvatska olimpijska akademija i Hrvatski konjički savez, Zagreb.
3.Krmpotic J. (2003.) Konji - terapeuti, učitelji i prijatelji. Krila:Zagreb.
Dopunska literatura:
1.Blažević, D. (2009): Program osposobljavanja i stručnog usavršavanja osoba za potrebe konjičkog športa i terapijskog jahanja. Hrvatska olimpijska akademija i Hrvatski konjički savez, Zagreb.
2.Herić, V. (2000): Početnica za jahače. Biblioteka Sagana, Zagreb
3.Pelletier, C. (2012) Riding on the Autism Spectrum: How Horses Open New Doors for Children with ASD: One Teacher's Experiences Using EAAT to Instill Confidence and Promote Independence. Trafalgar Square Publication.
4.Lincoln, J. (2010) Exercises for Therapeutic Riding. Ralston Store Publishing.

 

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban provoditi terapijsko jahanje i hipoterapiju kod različitih stanja, kod zdravih i kod osoba s posebnim potrebama, napose djece. Postaviti indikaciju za provedbu terapijskog jahanja i odrediti stanja u kojima je kontraindicirano terapijsko jahanje.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni dio ispita.