Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U612 Financiranje komunalnog gospodarenjaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


I. KOMUNALNE DJELATNOSTI

-opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih usluga, javna rasvijeta, djelatnost od lokalnog značenja koje predstavničko tijelo utvrđuje svojom odlukom.

 

II. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

-financiranje komunalnih djelatnosti, financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, cijena komunalne usluge.


Popis literature:

Literatura:

 

Obavezna literatura:

1.      Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09)

2.      Lokalna samouprava, HILLS. Osijek, 2001.

3.      Slobodno poduzetništvo, 12/13/1995. i 5/2000.


Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj predmeta je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o financiranju institucija regionalne i lokalne samouprave i upravljanju istima. Proučavanje određenih instituta financiranja ima za cilj identificiranje problema u praksi.

 


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit