Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F301 Fizioterapija u ortopedijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
Josip Šubarić, bacc.physioth.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u ortopediji, specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava.

Specifičnosti  fizioterapijskog  procesa  kod  osoba  s prirođenim  i stečenim  bolestima  zglobova  kralježnice,  prsnog  koša,  ramenog obruča,  podlaktice  i  šake,  zgloba  kuka,  disfunkcije  sakroiliakalnih zglobova i zglobova koljena i stopala. 

Specifičnosti  fizioterapijskog  procesa  kod  osoba  s  prirođenim  i stečenim  bolestima  kostiju  kao  što  su:  poremećaji  metabolizma vitamina,  juvenilne  osteohondroze,  upale  kostiju,  frakture,  tumori kostiju te kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima veziva i mišića-sindromi prenaprezanja. Funkcionalni pristupi u rehabilitaciji ortopedskih pacijenata.

Fizioterapijski  proces  kod  osteosinteze  i  komplikacija  zbog osteosinteze. Specifičnosti i razlike planiranja fizioterapijskog procesa kod  operativnog  i  neoperativnog  liječenja  ortopedskih  bolesti.

Temeljni  principi  primjene  različitih  fizioterapijskih  koncepata  u ortopediji.

Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Uloga fizioterapeuta u screening procesu za sistemske i druge ortopedske bolesti te značaj i uloga fizioterapeuta u edukaciji pacijenta.

Popis literature:

Interni nastavni materijali

Pećina Marko i suradnici (2004) Ortopedija, Naklada Ljevak

Tudor Antun, Branko Šestan (2012) Dječija ortopedija, Medicinska naklada 
DOPUNSKA LITERATURA:

Pećina Marko i suradnici (2004) Športska medicina, Zagreb: Medicinska naklada

Matasović Tihomil (1992) Osnove ortopedije, Zagreb: Školska knjiga

Matasović Tihomil, Strinić Branko (1990) Dječija ortopedija, Zagreb: Školska knjiga

Smiljanić Branimir (2003) Traumatologija, Zagreb: Školska knjiga


Ciljevi kolegija:

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u osnovne ortopedske bolesti, poremećaje i stanja te usvojiti osnovne principe rehabilitacije ortopedskih pacijenata.

OČEKIVANI ISHODI:

 

·     Razlikovati najučestalije poremećaje mišićnog, koštanog i tetivnog aparata


·     Opisati etiologiju (traumatološku, upalnu, biomehaničku, kongenitalnu, infekcijsku, tumorsku) nastanka osnovnih ortopedskih poremećaja


·      Načiniti procjenu mišićno-živčano-koštanog sustava-primijeniti znanja i vještine iz prethodnih relevantnih kolegija-Fizioterapijske procjene, Biomehanike, Kliničke kineziologije


·     Načiniti osnove funkcionalne procjene


·     Primijeniti/modificirati osnovne protokole rehabilitacije


·     Prepoznati komplikacije i deficite mišićno-živčano-koštanog sustava tijekom rehabilitacije te uputiti / konzultirati na odgovarajuću specijalističku službu-ordinarijusa.
Očekivani ishodi kolegija:

Razlikovati najučestalije poremećaje mišićnog, koštanog i tetivnog aparata.Opisati etiologiju(traumatološku, upalnu, kongenitalnu, infekcijsku, tumorsku) nastanka osnovnih grupa ortopedskih poremećaja.Načiniti inicijalnu funkcionalnu procjene lokomotornog sustavaIzraditi/modificirati individualni protokol rehabilitacijePrepoznati najčešća sekundarna stanja i komplikacije na mišićno-živčano-koštanom sustavu (otok, pareze, komplikacije cijeljenja, cirkulatorni deficit, kontrakture i slično) te konzultirati/uputiti na odgovarajuću specijalističku službu ili ordinarijusa. jjj

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena oblikuje prema modelu težinskih ocjena tako da svaki od tri navedena elementapraćenja i provjeravanja ima određeni udio u konačnoj ocjeni. 

Svaki od navedenih elemenata praćenja i provjeravanja se ocjenjuje zasebnom ocjenom koja sukladno gore navedenim postocima zauzima ukupni udio u konačnoj ocjeni.

 

Za svaki od navedenih elemenata ocjenjivanja vodi se zasebna evidencija.

 

Primjer:

Student/ica je iz prvog elementa (pohađanje nastave) dobio/la ocjenu dobar (3), iz drugog

elementa (izrada seminarskog rada) vrlo dobar (4) i iz trećeg elementa (pisani i usmeni ispit) dovoljan (2). 

 

Primjer izračuna: 3 x 0.25 + 4 x 0.25 + 2 x 0.5 = 2.75 (dobar 3).