Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T508 Poslovni njemački jezik VPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Kolegij obrađuje poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima. Poslovne vještine bit će usavršavane uz korištenje najsuvremenije računalne multimedijalne građe. Studenti će slušati i analizirati autentične uspješne njemačke telefonske razgovore, diskusije i sastanke na poslovnome stranom jeziku. Nakon uvođenja vokabulara i struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama, tijekom kojih će moći provjeriti svoje znanje. Kod telefoniranja će poseban naglasak biti stavljen na sljedeća znanje i vještine: predstavljanje, uspostavljanje veze, razumijevanje snimljenih poruka, dogovaranje sastanaka, provjeravanje informacija putem telefona, rješavanje pritužbi i sl. Studenti će, također, uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u diskusijama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Pritom će poseban naglasak biti na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanja prijedloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Duden – Briefe gut und richtig schreiben, Dudenverlag Mannheim / Leipzig/ Wien, Zurich, 2002.
2. Sachs, R. (2004): Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber Verlag.
3. Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2000): Geschäftliches Kommunizieren, Mikrorad, Zagreb
Izborna literatura:
1. Langenscheidts Großwörterbuch (2002) – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München
2. Hrvatsko-njemački poslovni rječnik po izboru
3. Rodek, S. (2009): Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch / Njemačko–hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb.
4. Uroić, M., Hurm, A. (2004): Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb
6. Jakić, B., Hurm, A. (2004): Hrvatsko-njemački rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija jest ponuditi studentima jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći razumjeti telefonske poslovne razgovore, diskusije i poslovne sastanke te se učinkovito koristiti strukturama i vještinama potrebnim za aktivno sudjelovanje u takvim poslovnim situacijama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.