Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U605 Etika u poslovanju i upravljanjuPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Moral i etika. Etika javnih službenika. Etika dužnosnika. Židovsko-kršćanska etika, radna supješnost i upravna služba kao javna funkcija. Teoretiziranje o upravi s motrišta poslovne transakcije. Moralni problemi ustrojavanja: gospodarski ishodi, pravna zahtijevanja, etičke dužnosti. Moralna raščlamba i etičke dužnosti. Zašto i kako menadžer i upravnik trebaju i mogu biti moralnima. Moralni problemi znanstvenog istraživanja. Analiza slučajeva.


Popis literature:

Obvezna literatura:


- Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, br. 40/2011 i 13/2012)

- Babac; Branko. O činidbi "javne službe" kao kategorije - Neka paradigmatična razmatranja s 

motrišta rekonstrukcije "javne funkcije", Pravni vjesnik, 1-4 (14), 1998, str. 7.-30.

- Bakota Boris. Osvjedočenost Ustava Republike Hrvatske s vrijednostima židovsko-kršćanske etike, 

Pravni vjesnik, 3-4 (17), 2001., str. 257.-272.

- Kregar, Josip, Etičke norme i vođenje države, 3. forum za javnu upravu : [Etika i integritet u javnoj upravi] / [urednica Anamarija Musa], Zagreb (2013); str.[7]-25.

- Marčetić, Gordana, Etički kodeksi za državne službenike - pravna kategorija ili moralna 

obveza?, 3. forum za javnu upravu : [Etika i integritet u javnoj upravi] / [urednica Anamarija Musa], Zagreb (2013); str.[27]-45.

- Marčetić, Gordana, Etički kodeksi i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna 

uprava, 13(2013),2; str.499-539.

- Marčetić, Gordana, Etički standardi i profesionalizacija lokalnog osoblja, Dvadeset godina 

- lokalne samouprave u Hrvatskoj / Ivan Koprić, Vedran Đulabić (ur.), Zagreb (2013); str.153-182.

- Pusić, Eugen. Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002., str. 247.-260.

- Šiklić-Odak, Vesna, Novi Etički kodeks državnih službenika (1.dio), Informator, 59 (2011), 

5978-5979; str.1-3.

- Šiklić-Odak, Vesna, Novi Etički kodeks državnih službenika (2. dio), Informator 59 (2011), 

5986-5987; str. 3.

- Vrban, Duško, O zasnivanju pravne etike, Pravni vjesnik, 15(1999),1-2; str.123-135.


Dopunska literatura:


- Bebek, Borna. Kolumbić, Antun. Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000.

- Klose, Petar. Poduzetnička etika: kako danas?, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području uprave i upravljanja radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnog prava.

Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava (Osnove uprave, Organizacija i metode rada u upravi, Upravno pravo – opći i posebni dio, Uvod u pravo, Osnove ustavnoga prava, Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, Hrvatska javna uprava i Europska unija).

 


Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani u usmeni.