Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163173 AntropomotorikaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Nebojša Nešić, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Nebojša Nešić, prof. v.š.
Davor Marković, prof.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Parametri opterećenja; Principi planiranja i programiranja, vrste opterećenja i upravljanje opterećenjem; Testiranje različitih populacijskih skupina (odrasli, djeca, starije osobe); Odabir optimalnog opterećenja u treningu; Preporuke za trening različitih dobnih skupina; Odabir sredstava treninga - komparativna analiza; Linearni i nelinearni modeli periodizacije; Programiranje specifičnih treninga, Izokinetički, izodinamički i izometrijski režimi rada; Evaluacije konkretnih trenažnih procesa i kreiranje hipotetskih trenažnih planova i programa; Studije relevantne literaturne građe; Simulacija konkretnog metodičko organizacijskog oblika rada u različitim periodima godišnjeg trenažnog ciklusa.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Milanović D (2007). Teorija i metodika treninga. Zagreb, Kineziološki fakultet.
2.Abernethy B, Hanrahan S i sur. (2012). Biofizičke osnove ljudskog pokreta. Beograd, Data Status.
Dopunska literatura:
1.Bompa T (2010). Periodizacija. Zagreb, GOPAL Press.

Ciljevi kolegija:

Osposobljavanje studenata za primjenu trenažnih tehnologija na širokoj populaciji stanovništva. U tom smislu predmet treba objasniti one antropološke karakteristike od čijih razina zavisi rezultat u sportu i rekreaciji, kao i osposobiti studente za provođenje transformacijskih procesa (metodička sredstva, metode i dinamika opterećenja) kojima se može na njih utjecati.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena iz seminarskog rada i pismenog dijela ispita. U slučaju da studenti nisu suglasni sa uspjehom koji su postigli mogu izaći na usmeni ispit i tada dobivaju konačnu ocjenu.