Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U513 Vojno i policijsko upravno pravoPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


1. POSTAVLJANJE PROBLEMA

1.1.      Upravna naredba i policija

1.2.      Upravna naredba i vojska

1.3.      Pravno uređivanje policije i vojske

 

2. STRATEGIJA OBRANE I NACIONALNE SIGURNOSTI

2.1.      Funkcije policije

2.2.      Funkcije vojske

2.3.      Slobodna razudba vojno – policijska

 

3. PRAVNO UREĐIVANJE VOJSKE

3.1.      Popunjavanje

3.2.      Prigovor savjesti i civilna služba

3.3.      Civilni nadzor nad vojskom i sigurnosnim službama

 

4. HRVATSKO VOJNO – POLICIJSKO USTROJSTVO

4.1.      Tijela i nadležnosti u strukturama policije

4.2.      Tijela i nadležnosti u strukturama vojske

4.3.      Zapovjedanje vojskom i policijom


Popis literature:

  1. IVANDA,Stipe. Pregled policijskog prava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Visoka policijska škola, Zagreb, 1995.
  2. Ustav Republike Hrvatske, NN 41/01 (pročišćeni tekst), 55/01 (ispravak     pročišćenog teksta)
  3. Zakon o obrani, NN 33/02, 58/02 i 76/07, skupno sa Strategijom obrane Republike Hrvatske, NN 33/02.
  4. Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07
  5. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, skupno s Pravilnikom o načinu policijskog postupanja, NN 81/03.
  6. Zakon sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, NN br. 79/06 i 105/06, skupno sa Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, NN 32/02

Ciljevi kolegija:

Proučavanje teorijskih metodoloških i sadržajnih odrednica upravnog prava u suvislosti pravnoga uređivanja obrambenoga i policijskog ustrojstva s motrišta strategija obrane i nacionalne sigurnosti radi osposobljavanja za razvoj i promjenu znanstvenih i stručnih dostignuča u području pravnoga uređivanja odnošaja koji proizlaze iz ostvarivanja stratzegije obrane i nacionalne sigurnosti.

Predmet u je u vezi s ostalim predmetima javnog prava (upravno pravo, zpravna znanost, ustavno pravo, teorija prava i države).


Polaganje ispita:

Ispit se polaže usmeno.