Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U513 Vojno i policijsko upravno pravoPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.
Božidar Horvat, dipl. iur., pred.
Ana Gavran Lulić, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.
Božidar Horvat, dipl. iur., pred.
Ana Gavran Lulić, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Obrana i ostvarenje obrambene funkcije u RH, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratski nadzor, uporaba i korištenje Oružanih snaga RH, upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje u Oružanim snagama, obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnosti i prava državljana u području obrane. Služba u Oružanim snagama RH, služenje vojnog roka, dragovoljno vojno osposobljavanje, kadetska služba, djelatna vojna služba, služba pričuvnog sastava i služba državnih službenika i namještenika, prijam, raspored na ustrojbena mjesta, činovi i promaknuća u činove, obveze, prava i odgovornosti, izdvajanje i prestanak službe te ostala pitanja pripadnika Oružanih snaga. Vrste unutarnjih poslova s obzirom na metode i oblike djelovanja tijela unutarnjih poslova. Policijski poslovi i ovlasti. Građanska stanja i državljanstvo. Državna granica, stranci i azil. Oružje. Opasne tvari, zapaljive tekućine i plinovi. Prebivalište i boravište. Poslovi opće sigurnosti osoba i imovine. Zaštitarska i detektivska djelatnost. Javna okupljanja.

 

Popis literature:

 1. Obavezna literatura:
 2. 1.Ivanda, Stipe: Policijsko upravno pravo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
  2.Zakon o policiji (NN 34/11., 130/12., 89/14. i 121/16.)
  3.Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09. i 92/14.)
  4.Zakon o obrani (NN 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka US RH i 30/18.)
  5.Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13., 75/15., 50/16. i 30/18.)
  Dopunska literatura:
  1.Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91., 70/91. – ispr., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
  2.Zakon o prebivalištu (NN 144/12. i 158/13.)
  3.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14. i 82/15.)
  4.Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/13. i 27/16.)
  5.Zakon o strancima (NN 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)
  6.Zakon o azilu (NN 79/07., 88/10. i 143/13.)  
  7.Zakon o oružju (NN 63/07., 146/08. i 59/12.)
  8.Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17.)
  9.Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.)
  10.Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07.)
  11.Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. i 56/10.)
  12.Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03., 31/10. i 139/10.)
  13.Zakon o javnom okupljanju (NN  128/99., 90/05., 139/05., 150/05., 82/11. i 78/12.)
  14.Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima (NN 117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.)

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s ostvarenjem obrambene funkcije u RH, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratskim nadzorom, uporabom i korištenjem Oružanih snaga RH, upravljanjem, rukovođenjem i zapovijedanjem u Oružanim snagama, obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnostima i pravima državljana u području obrane, službom u Oružanim snagama RH, služenjem vojnog roka, dragovoljnim vojnim osposobljavanjem, kadetskom službom, djelatnom vojnom službom, službom pričuvnog sastava i službom državnih službenika i namještenika, prijemom, rasporedom na ustrojbena mjesta, činovima i promaknućima u činove, obvezama, pravima i odgovornostima, izdvajanjem i prestankom službe te ostalim pitanja vezanim za pripadnike Oružanih snaga. Također, u puno širem obimu od vojnog upravnog prava studentima se predaju instituti policijskog upravnog prava radi stjecanja općih i specifičnih znanja o policijskim upravnim poslovima, vrstama unutarnjih poslova koje se odnose na metode i oblike djelovanja tijela unutarnjih poslova, građanskim stanjima i državljanstvu, državnoj granici, strancima i azilu, poslovima opće sigurnosti osoba i imovine te poslovima javnih okupljanja.

 

Polaganje ispita:

Ispit se polaže usmeno.