Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T106 Poslovni njemački jezik IPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Studenti nastavljaju s učenjem stranog jezika koji su učili u osnovnoj i srednjoj školi. Očekivana je odgovarajuća razina znanja, tj. minimalno stupanj B1 prema Srednjoeuropskome okviru (Central European Framework, CEF). Okvirne teme u prvome semestru su pristupačne i bez predznanja iz ekonomije: gospodarske grane, vrste poduzeća, organizacija, zapošljavanje, oglašavanje, etika, ekologija... Studenti čitaju i interpretiraju nespecijalističke tekstove na poslovnom i profesionalnom stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Sadržaji su orijentirani na konsolidiranje postojećeg znanja, kao i na osiguranje znanja i vještina potrebnih za kolegij poslovnoga njemačkog jezika kao stranoga jezika na veleučilišnome stručnom studiju.

Popis literature:

Obvezna literatura: 
1. Čičin- Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2003) Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb
2. Dreyer, H., Schmitt, R. (2006) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag
3. Engler, T. (2006) Deutsche Grammatik – kein Problem, Školska knjiga, Zagreb

Ciljevi kolegija:

Studenti će steći i/ili proširiti sljedeće kompetencije:
1) razumijevanje i interpretacija autentičnih izabranih tekstova na poslovnome njemačkom jeziku, uz razvoj vlastitih poslovnih vještina;
2) korištenje gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova;
3) razlikovanje i primjena različitih jezičnih registara (formalno/neformalno izražavanje);
4) učinkovita uporaba rječnika i drugih priručnika;
5) razumijevanje i uporaba stručnoga njemačkog vokabulara u ograničenome broju područja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.