Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F201 Anatomija s histologijomPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan

Izvođač kolegija:

izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan
Nenad Čekić, dr.med.
Mladen Ugljarević, dr. med., spec. patologije
Antun Šumanovac, dr.med.
Robert Mujkić, mag. biol.

ECTS bodova:


9

Sadržaj kolegija:


Uvod u anatomiju stanice i tkiva; osteologija: kosti trupa, kralježnica, kosti neurokranijuma i viscerokranijuma, kosti gornjih ekstremiteta, kosti donjih ekstremiteta; sindesmologija, spojevi i zglobovi gornjih ekstremiteta, spojevi i zglobovi zdjelice i donjih ekstremiteta, spojevi lubanje i kralježnice; miologija, mimični i žvačni mišići, mišići vrata, mišići trupa, mišići ramenog obruča i gornjeg ekstremiteta, mišići zdjeličnog obruča i donjeg ekstremiteta; uvod u splanhnologiju, respiratorni sustav, kardiovaskularni sustav, probavni sustav, uropoetski sustav, genitalni sustav, endokrini sustav, središnji živčani sustav, periferni živčani sustav, autonomni živčani sustav i osjetila.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Keros, P., Pećina, M., Ivančić – Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed, 1999.
2.Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Mosta, 2002.
3.L.C. Junqueira i sur. : Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura:
1.Leonard, K., Kahle, W., Platzer, W: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Medicinska naklada, 1990.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: imenovati i prepoznati anatomske sustave i tvorbe, opisati anatomske tvorbe, definirati topografski smještaj anatomskih tvorbi, razlikovati osobitosti anatomskih tvorbi.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.