Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U611 Poduzetničko upravljanjePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


  • Teorijski aspekti poduzetništva u sklopu ekonomijskih i ostalih teorija;
  • Inovacijsko poduzetništvo;
  • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu;
  • Poduzetničke strategije i taktike;
  • Neizvjesnost i rizik u poduzetništvu;
  • Menagement u (poduzetničkim) poduzećima;
  • Poduzetništvo i management malih poduzeća.

Popis literature:

Obavezna literatura

 

·         Mecanović, I., Bosanac,N., Strategija društvenog i gospodarstvenog razvoja, Osijek, 2001.

·         Deželjin, J., Dujanović, M., Tadin,H.,  Vujić,V., Poduzetnički menagment-izazov, rizik, zadovoljstvo, Zagreb, 1999.

·         Njavro,Đ., Franičević,V., Poduzetništvo-teorija, politika, praksa, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

 

Dopunska literatura

 

·         Sexton, D. L., Kasarda, J.D. The State of the Art of Entrepreneurship, PWS-Kent Publishing Company, Boston, MA., 1992.


Ciljevi kolegija:

Svrha je ovoga izbornog predmeta pridonijeti spoznaji i obogaćivanju znanja i sposobnosti studenata iz područja poduzetništva i managementa koja će moći koristiti kao samostalni nositelj poduzetničke aktivnosti ili kao članovi organizacija koje zahtijevaju poduzetnički dah svojih zaposlenika. Razumijevanje poduzetništva kao gospodarstvenog, pravnog, društvenog i političkog fenomena pridonosi unaprjeđenju uspješnosti društva i države. Eksplicitni cilj je ovoga predmeta sistematiziranje znanja i novih spoznaja o poduzetništvu i menagmentu utemeljenom na znanstvenim postignućima i iskustvima razvijenih zemalja svijeta, promišljenih u kontekstu pravnih i ekonomskih i političkih promjena.

 


Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni