Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U604 Uredsko poslovanjePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


1. Osnovno o uredskom poslovanju i korespondencija. Organizacija i funkcioniranje uredskog poslovanja. Važnost pravila upravnog postupka. Načela uredskog poslovanja. Uredsko osoblje: razvoj ljudskih potencijala kroz nove metode (npr. Tehnika brzog čitanja), konflikt, reagiranje na kritiku, slušanje i neslušanje, adaptabilnost na promjene, «osobni image».

2. Uredsko poslovanje po sistemu djelovodnika – Kancelarijske knjige. Djelovodnik. Popis akata. Omot spisa. Združivanje spisa. Slaganje i sređivanje spisa. Registar. Dostavljanje spisa u rad. Pregled i raspodjela spisa. Vračanje riješenih spisa pisarnici. Otprema pošte. Razvođenje spisa u djelovnik. Rokovnik predmeta. Arhiviranje i čuvanje spisa. Zaštita arhivske građe. Primanje stranaka. Služba dežurstva. Primopredaja dužnosti. Nadzor nad kancelarijskim poslovanjem. Primjeri.

3. Uredsko poslovanje po sistemu djelovodnika – kartoteke.

4. Označavanje organizacijskih jedinica. Klasifikacijski plan predmeta (spisa) i jedinstveni klasifikacijski znakovi. Prijemni štambilj. Radni postupa : raspoređivanje spisa, upisivanje u kartoteku predmeta, dostavljanje spisa u rad. Racionalizirani djelovodnik.

5. Evidentiranje predmeta u upravnom postupku.

6. Upisnici. Popis akata. Način vođenja upisnika. Omot spisa. Označavanje broja pod kojim se izdaje upravno rješenje. Arhiviranje. Primjeri.

7. Uredsko poslovanje u ustanovama i poduzećima.

8. Administrativno tehnička obrada spisa kod državnih organa. Prikupljanje podataka. Izrada spisa. Sadržaj. Oblici spisa. Prepisivanje. Diktiranje. Sravnjivanje. Potpisivanje. Dopisivanje u unutarnjem i međunarodnom saobraćaju. 9. Pristojbe.

10. Radna sredstva.

11. Automatizacija uredskog poslovanja.

12. Automatizacija ureda (Office automatization). Ulaz i izlaz podataka. Obrada podataka. Ugradnja kompjutora u cijelokupno poduzeće i ustanovu. Obrazovanje za novi profil zvanja.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Odobaša, R.: Uredsko poslovanje – tijela državne uprave Republike Hrvatske, Osijek, 1999.

2. Uredba o uredskom poslovanju, NN 7/09

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja uredskom poslovanju. Proučavanje određenih instituta ima za cilj identificiranje problema u praksi.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.