Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U603 Porezni postupak i institucijePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


I. Ustroj i rad porezne uprave

Organizacijski stroj i nadležnosti. Poslovi i načini rada Porezne uprave.

 

II. Financijsko – pravne norme koje primjenjuje Porezna uprava

Materijalno – financijske pravne norme. Porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porezi jedinica lokalne samouprave.

 

III. Obračun i naplata poreza

Porezni subjekti. Bitni elementi u postupku obračunavanja i naplate poreza. Povrat poreza. Porezna oslobođenja. Rokovi i prijave, razreza poreza i plaćanje poreza.

 

IV. Postupak naplate i prisilne naplate poreza

Žalba i obnova postupka. Prisilna naplata poreza. Jamstvo. Zastara. Kazne.

 

V. Funkcija nadzora i kontrole

Ministarstvo financija. Porezna uprava. Državna i komercijalna revizija.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Srb,V.-Perić,R.: Financiranje javnih potreba, Osijek, 1999.

 

Zakonski tekstovi:

1. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08)

2. Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 152/02, 147/03, 132/06, 73/08)

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o poreznom postupku i institucima s kojima se ovdje susrećemo. Proučavanje određenih instituta financijskog prava prava ima za cilj identificiranje problema u praksi.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.