Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U602 ArhivistikaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Senka Zavišić, mag. phil. et hist.,v. pred.

Izvođač kolegija:

Senka Zavišić, mag. phil. et hist.,v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


U okviru predmeta Arhivistika studenti stječu specifična znanja o načinu postupanja sa registraturnom i arhivskom građom koja nastaje djelovanjem brojnih subjekata. Način postupanja s registraturnom i arhivskom građom je detaljno propisan brojnim zakonskim i podzakonskim aktima i ni u kojem slučaju nije proizvoljan. Tijekom nastave u okviru predmeta Arhivistika studenti stječu znanja o čitavom nizu specifičnih postupaka koji su usmjereni k očuvanju i zaštiti registraturne i arhivske građe.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. J.Paver, D.Eržišnik: Arhivistika za djelatnike u pismohranama, Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1992.

 

Izborna literatura:

1. B.Stulli (urednik), Priručnik iz Arhivistike, Zagreb, 1977.g.

Ciljevi kolegija:

U okviru kolegija Arhivistika studenti stječu čitav niz specifičnih znanja o postupcima zaštite, očuvanja, konzervacije, restauracije i sređivanja registraturne u arhivske građe, kao i osnovna znanja o načinima i uvjetima korištenja arhivske građe za znanstvene i upravne svrhe. Predmet arhivistika ima prilično dodirnih točaka s predmetom Uredsko poslovanje. Doprinos predmeta Arhivistika pravnom obrazovanju nalazi se prije svega u tome da se studente pouči pravilnom načinu postupanja s registraturnom i arhivskom građom, odnosno njenoj vrijednosti prije svega u dokumentarne, ali i povjesne svrhe.

Polaganje ispita:

Ispit iz predmeta Arhivistika provodi se organiziranjem pisanog dijela koji nije eliminatoran, a nakon toga usmenim odgovaranjem.