Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163180 Dijagnostika u sportskoj fizioterapiji i rehabilitacijiPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Dragan Mirkov

Izvođač kolegija:

Davor Marković, prof.
prof.dr.sc. Dragan Mirkov

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


PRVI DIO: OSNOVNI PRINCIPI PRIMJENE FUNKCIONALNIHTESTOVA

(Osnovni principi i pojmovi. Administracija dijagnostičkih postupaka. Integracija funkcionalnog testiranja u svakodnevnu praksu).

DRUGI DIO: PROCEDURE I PROTOKOLI TESTIRANJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI (Antropometrijska mjerenja. Procjena dužine mišića. Procjena funkcionalne  pokretljivosti.  Procjena sposobnosti uspostavljanja i održavanja ravnoteže. Procjena aerobne moći. Procjena mišićne jakosti i moći (snage. Procjena brzine i agilnosti).

TREĆI DIO: PROCEDURE I PROTOKOLI TESTIRANJA MOTORIČKIH FUNKCIJA POJEDINIH TJELESNIH REGIJA

(Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa gornjeg dijela tijela. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa trupa. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog donjeg dijela tijela).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Reiman, M. P. (2009). Functional testing in human performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

2.Haff, G., & Dumke, C. (2019). Laboratory manual for exercise physiology.

Dopunska literatura:

1.Gibson, A. L., Wagner, D. R., & Heyward, V. H. (2019). Advanced fitness assessment and exercise prescription.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta studentima omogućiti stjecanje osnovnih znanja o dijagnostičkim metodama u sportskoj fizioterapiji i rehabilitaciji, odnosno upoznati ih s mjestom i ulogom dijagnostičkih procedura tijekom rehabilitacije

Polaganje ispita:

  • Aktivnost (dolazak na predavanje i vježbe): 10 %
  • Seminarski rad 1: 25 %
  • Seminarski rad 2: 25 %

Usmeni ispit (prezentacija radova): 40 %