RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163180 Dijagnostika u sportskoj fizioterapiji i rehabilitacijiPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Dragan Mirkov

Izvođač kolegija:

Davor Marković, prof.
prof.dr.sc. Dragan Mirkov

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


PRVI DIO: OSNOVNI PRINCIPI PRIMJENE FUNKCIONALNIHTESTOVA

(Osnovni principi i pojmovi. Administracija dijagnostičkih postupaka. Integracija funkcionalnog testiranja u svakodnevnu praksu).

DRUGI DIO: PROCEDURE I PROTOKOLI TESTIRANJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI (Antropometrijska mjerenja. Procjena dužine mišića. Procjena funkcionalne  pokretljivosti.  Procjena sposobnosti uspostavljanja i održavanja ravnoteže. Procjena aerobne moći. Procjena mišićne jakosti i moći (snage. Procjena brzine i agilnosti).

TREĆI DIO: PROCEDURE I PROTOKOLI TESTIRANJA MOTORIČKIH FUNKCIJA POJEDINIH TJELESNIH REGIJA

(Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa gornjeg dijela tijela. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa trupa. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog donjeg dijela tijela).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Reiman, M. P. (2009). Functional testing in human performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

2.Haff, G., & Dumke, C. (2019). Laboratory manual for exercise physiology.

Dopunska literatura:

1.Gibson, A. L., Wagner, D. R., & Heyward, V. H. (2019). Advanced fitness assessment and exercise prescription.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta studentima omogućiti stjecanje osnovnih znanja o dijagnostičkim metodama u sportskoj fizioterapiji i rehabilitaciji, odnosno upoznati ih s mjestom i ulogom dijagnostičkih procedura tijekom rehabilitacije

Polaganje ispita:

  • Aktivnost (dolazak na predavanje i vježbe): 10 %
  • Seminarski rad 1: 25 %
  • Seminarski rad 2: 25 %

Usmeni ispit (prezentacija radova): 40 %