Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U601 Osnove radnog i socijalnog pravaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Ivana Topić, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


I. RADNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi o radnom pravu

2) Radno pravo u pravnom sustavu

3) Izvori radnog prava

4) Radni odnos: teorijske osnove

5) Zasnivanje radnog odnosa

6) Disciplinsko pravo

7) Materijalna odgovornost u radnom odnosu

8) Prestanak radnog odnosa

 

 II. SOCIJALNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi

2) 2.Socijalno osiguranje

3) 3.Socijalna zaštita

 

III. RADNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi o radnom pravu

2) Radno pravo u pravnom sustavu

3) Izvori radnog prava

4) Radni odnos: teorijske osnove

5) Zasnivanje radnog odnosa

6) Disciplinsko pravo

7) Materijalna odgovornost u radnom odnosu

8) Prestanak radnog odnosa

 

IV. SOCIJALNO PRAVO

1) Osnovni pojmovi

2) 2.Socijalno osiguranje

3) 3.Socijalna zaštita

 

Posebni dio

Elementi međunarodnog radnog prava.

 Elementi međunarodnog socijalnog prava.

Pravo evropske zajednice (radno pravo, socijalno pravo).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Ravnić, A.: Osnove radnog prava: domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb: Pravni fakultet,2004.
2. Tintić, N.: Radno i socijalno pravo, Knjiga prava-Radni odnosi (II), Narodne novine, Zagreb, 1972., (samo teoretski dijelovi) str. 1-34, 42, 70-74, 88-90, 110-113, 125-127, 161-169, 175-183, 187-191, 225-237, 281-300, 302-306, 313-318, 474-516, 577-585, 610-613, 623-627
3. Herman, V.: Socijalno osiguranje, Osnove zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 1990., str. 1-28

 

Zakoni i međunarodni ugovori:

1. Zakon o radu, NN 137/04
2. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, NN 80/08
3. Zakon o mirovinskom osiguranju, NN 102/98, 127/00, 59/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07 i 35/08
4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 150/08
5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 121/03
6. Zakon o socijalnoj skrbi, NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03
7. Europska socijalna povelja i dodatni protokoli, NN-Međunarodni ugovori 15/02

 

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o radnom i socijalnom pravu. Proučavanje određenih instituta radnog prava ima za cilj identificiranje problema u praksi.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.