Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U503 Ekonomika javne upravePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Antun Marinac
dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Povijesni razvoj misli o organizaciji; Teorijski pogledi na upravljanje i rukovođenje; Suvremena teorija organizacije; Teorijski pogledi na znanstvenu organizaciju hrvatskih autora; Postmodernopromišljanje organizacije; Pojam, predmet i zadaća ekonomike poduzeća; Poduzeće; Poduzetnik; Poduzetništvo; Inovacije i Menagment, Poslovna politika i planiranje; Financiranje; Investiranje; Računovodstvena funkcija; Financijsko-računovodstvena izvješća; Ekonomika rada; Troškovi; Kalkulacije i cijene; Prodaja, Kontroling; Analiza potencijala u poslovanju poduzeća, Kultura poduzeća.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Rukavina, K-Mujić,N.: Ekonomika poduzeća za pravnike, Osijek, 1998.

2.  Rukavina, K-Mujić,N.: Teorija organizacije, Osijek, 1994.

3. Osmanagić, Bedenik,N.: Potencijali poduzeća, Alineja, Zagreb, 1993.

4. Novak,M., Sikavica,P.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1992.

5. Stacey, R.D.:Strateški menagment i organizacijska dinamika, MATE, Zagreb, 1997.

6. Ustav Republike Hrvatske

7. Međunarodni računovodstveni standardi

8. Zakon o trgovačkim društvima

9. Zakon o računovodstvu

10. Zakon o radu

 

Izborna literatura:

1. Drucker,P.F.:Efikasni direktor, Privredni vjesnik, Zagreb, 1992.

2. Drucker,P.F.:Nova zbilja, Novi liber, Zagreb, 1992.

3. Drucker,P.F.:Inovacije i poduzetništvo, Globus NZ, Zagreb, 1992.

4. Blanchard,K.: Moć etičkog poslovanja, Horvat elektronika, Zagreb, 1990.

5. Jokić,J: Poduzeće u promjeni, Alineja, Zagreb, 1994.

Ciljevi kolegija:

Poduzeće je predmet proučavanja i mnogih neekonomskih znanstvenih disciplina, ali se samo ekonomika poduzeća koncentrirala na analizu potencijala i odlučivanja o promjeni resursa. Kolegij omogućuje studentima stjecanje nužnih znanja i vještina o poslovnoj ekonomiji. Porast kompleksnosti i dinamike u okruženju bitno je promjenilo poimanje poduzeća i kriterija i mjerila njegova uspjeha. Tradicionalno shvaćanje poduzeća, temeljno na kauzalnosti i kvantifikaciji djelomično objašnjava rast, ali ne i razvoj poduzeća. Suvremeni uvjeti poslovanja i promjenjeni kriteriji za mjerenje konkurentne sposobnosti poduzeća nameću holističko poimanje poduzeća i njegova uspjeha u uzajamnoj povezanosti svih procesa unutar ali i izvan poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.