Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U502 Nomotehnika Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Pojam normativne djelatnosti

2. Potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnih propisa

3. Pravo kao tehnologija društvenih znanosti

4. Zadatak znanosti o izradi pravnih propisa

5. Pojam znanosti o izradi pravnih propisa

6. Predmet znanosti o izradi pravnih propisa i njezin odnos prema granama materijalnog prava

7. Metoda znanosti o izradi pravnih propisa

8. Pripremanje, donošenje, publiciranje, objavljivanje, primjenjivanje propisa.

9. Europski ustav, europski zakon, europski okvirni zakon, europska uredba, europska odluka.

10. Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava

10.1 Pravni propisi koje donose državni organi

10.2 Pravni propisi koje donose nedržavni organi

11.Hijerarhija pravnih propisa

11.1 Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi

11.2 Ustav, ustavni zakoni, organski zakoni, obični zakoni, poslovnici, uredbe i dr.

11.3 Obujam pravnog propisa

12. Pretpostavke za donošenje i izradu pravnih propisa

12.1 Objektivne pretpostavke

12.2 Subjektivne pretpostavke

13. Plan normativne djelatnosti

14. Načela za izradu pravnih propisa

15. Izrada konačnog teksta pravnog propisa

16. Forma teksta pravnog propisa

17. Izmjene i dopune pravnih propisa

18. Pročišćeni tekst pravnog propisa

19. Ispravci pravnog propisa

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Borković, I., Nomotehnika, Pravni fakultet u Splitu, 1996.
2.Milotić, I., Peranić, D., Nomotehnika – izrada općih akata s praktičnim primjerima, RRiF, Zagreb, 2015.
3.Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10) i Odluka Ustavnog suda (NN 5/14)
4.Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)
5.Poslovnik Hrvatskog sabora (NN 81/13)
6.Jedinstvena nomotehnička pravila za izradu propisa koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15)

 

Ciljevi kolegija:

Ovaj predmet služi za nužnu nomotehničku pismenost studenata. Svaki predmet koji se bavi «proizvodnjom» propisa, a to znači svi oni koji imaju pozitivnopravne sadržaje, su povezani sa Nomotehnikom. Osobito to dolazi do izražaja u procesu harmoniziranja propisa, znači i sa predmetima koji se bave europskim pravom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.