Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U502 Nomotehnika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Pojam normativne djelatnosti 2. Potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnih propisa 3. Pravo kao tehnologija društvenih znanosti 4. Zadatak znanosti o izradi pravnih propisa 5. Pojam znanosti o izradi pravnih propisa 6. Predmet znanosti o izradi pravnih propisa i njezin odnos prema granama materijalnog prava 7. Metoda znanosti o izradi pravnih propisa 8. Pripremanje, donošenje, publiciranje, objavljivanje, primjenjivanje propisa. 9. Europski ustav, europski zakon, europski okvirni zakon, europska uredba, europska odluka. 10. Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava 10.1 Pravni propisi koje donose državni organi 10.2 Pravni propisi koje donose nedržavni organi 11.Hijerarhija pravnih propisa 11.1 Hijerarhija pravnih propisa koje dodnose državni organi 11.2 Ustav, ustavni zakoni, organski zakoni, obični zakoni, poslovnici, uredbe i dr. 11.3 Obujam pravnog propisa 12. Pretpostavke za donošenje i izradu pravnih propisa 12.1 Objektivne pretpostavke 12.2 Subjektivne pretpostavke 13. Plan normativne djelatnosti 14. Načela za izradu pravnih propisa 15. Izrada konačnog teksta pravnpg propisa 16. Forma teksta pravnog propisa 17. Izmjene i dopune pravnih propisa 18. Pročišćeni tekst pravnog propisa 19. Ispravci pravnog propisa

Popis literature:

Obavezna literatura:

1. Borković, Ivo. Nomotehnika, Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet u Osijeku, Split, 1996.

2. Z. Lauc: Normativni izvori lokalne samouprave, Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva, HILS, Osijek, 2000.

3. Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst i ispravak (NN 41/01, 55/01)

4. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)

5. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 101/98, 15/00, 117/01, 199/03)

6. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96)

7. Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (181/03)

8. Poslovnik Hrvatskog sabora (NN 6/02, 41/02, 91/03, 58/04)

9. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (NN 107/00, 24/01)

10. Statut županije

11. Statut grada Dopunska literatura

 

Izborna literatura:

1. I.Krbek, Prilog teorija o pojmu prava, JAZU, Zagreb, 1952.

2. Prepearing Public Administrations for the European Administrtive Space, SIGMA Papers, no 23

3. European Principles for Public Administration, SIGMA Papers, No 27  The OECD Report on Regulatory Reforms, Synthesis, OECD, Paris, 1997.

Ciljevi kolegija:

Ovaj predmet služi za nužnu nomotehničku pismenost studenata. Svaki predmet koji se bavi «proizvodnjom» propisa, a to znači svi oni koji imaju pozitivnopravne sadržaje, su povezani sa Nomotehnikom. Osobito to dolazi do izražaja u procesu harmoniziranja propisa, znači i sa predmetima koji se bave europskim pravom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.