Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U501 Osnove trgovačkog prava Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Pojam i povijest trgovačkog prava – odnos s drugim granama prava – predmet trgovačkog prava – vrela trgovačkog prava – sudsko i arbitražno rješavanje trgovačkih sporova – pojam i vrste trgovačkih ugovora – značajke trgovačkog ugovora – trgovačko pravo u Europskoj uniji – Konvencija UN o Međunarodnoj prodaji robe – poslovno pregovaranje i sklapanje trgovačkih poslova – ispunjavanje obveza – plaćanje – osiguranje plaćanja – odgovornost za (ne)ispunjenje ugovora – pojedini trgovački poslovi – prijevoz i uskladištenje – osnove o vrijednosnim papirima

Popis literature:

Obvezna literatura:


PETROVIĆ, S., CERONJA, P.: Osnove prava društava, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.

Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/1, 110/15

Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15

Ciljevi kolegija:

Opća znanja o trgovačkom poslovanju i sklapanju trgovačkih ugovora, koji se najčešće sklapaju, važnost i značenje uredskog ispunjenja obveze i posljedice neispunjenja, o rješavanju trgovačkih sporova.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.