Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U501 Osnove trgovačkog prava Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Pojam i povijest trgovačkog prava – odnos s drugim granama prava – predmet trgovačkog prava – vrela trgovačkog prava – sudsko i arbitražno rješavanje trgovačkih sporova – pojam i vrste trgovačkih ugovora – značajke trgovačkog ugovora – trgovačko pravo u Europskoj uniji – Konvencija UN o Međunarodnoj prodaji robe – poslovno pregovaranje i sklapanje trgovačkih poslova – ispunjavanje obveza – plaćanje – osiguranje plaćanja – odgovornost za (ne)ispunjenje ugovora – pojedini trgovački poslovi – prijevoz i uskladištenje – osnove o vrijednosnim papirima

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.PETROVIĆ, S., CERONJA, P.: Osnove prava društava, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.
2.GORENC,V.: Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava (izabrana poglavlja), 2006.

Dopunska literatura:
Zakonski tekstovi:
1.Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15.
2.Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 - I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI - odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 – odsjek 2.; Glava VII - odjeljak 1, 2 i 3); II dio (Glava VIII - odjeljak 1 odsjek 1 - I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 3, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio.
3.Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10.
4.Zakon o čeku, NN 74/94.

Ciljevi kolegija:

Opća znanja o trgovačkom poslovanju i sklapanju trgovačkih ugovora, koji se najčešće sklapaju, važnost i značenje uredskog ispunjenja obveze i posljedice neispunjenja, o rješavanju trgovačkih sporova.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.