Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U405 Njemački jezik IVPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Sadržaj predmeta obuhvaća obradu tekstova iz područja prava (poglavito iz ustavnog, kaznenog, kaznenog procesnog, obiteljskog prava i prava informacija) s ciljem usvajanja osnovne pravne terminologije iz tih područja, te obradu i uvježbavanje gramatičkih struktura zastupljenih u tim tekstovima, koji se smatraju funkcionalno najkorisnijim za jezik pravne struke (zavisno i nezavisno složene rečenice, rečenični niz, pogodbene, odnosne, subjektne i načinske rečenice).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Sokol –Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen/ Njemački za pravnike 2, Narodne novine, Zagreb 2004.
2. Dreyer-Schmitt: Lehr – und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für deutsch, Ismaning, 1996.
3. Jakić-Hurm: Deutsch-kroatisches Wörtenbuch, Zagreb, 1991.

 

Izborna literatura:
1. Verfassung der Republik Kroatien, Zagreb 2002.
2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1993.
3. Creifeld-Kaufmann-Weber: Creifelds Rechtswörterbuch, Beck, Munchen , 1997.
4. AV-materijali: Jugendgericht – Fallanalyse (snimka TV emisije na njemačkom jeziku)

Ciljevi kolegija:

Opća znanja koja se ostvaruju ovim kolegijem obuhvaćaju:

- osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture znanstvenoga teksta, pristup razumijevanju teksta (iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi, postavke i zaključka teksta);
- prepoznavanje i razumijevanje gramatičkih struktura tipičnih za jezik pravne struke u pisanom tekstu;
- razumijevanje naučene pravne terminologije i gramatičkih struktura slušanjem izvornog govornika vezano za jednu od pravnih tema iz udžbenika;
- sposobnost samostalnog služenja dvojezičnim njemačko-hrvatskim rječnikom, kao i jednojezičnim njemačko-njemačkim rječnikom.

 

Posebna znanja uključuju:

- poznavanje stručne pravne terminologije iz područja ustavnog, obiteljskog, kaznenog, kaznenog procesnog prava i prava informacija prava, kao i teorijsko-pravnu terminologiju vezanu za povijest, podjele i vrste prava;
- posebna gramatička znanja potrebna za razumijevanje, kao i pismenu i govornu uporabu jezika pravne struke;
- poznavanje pravila tvorbe i uporabe zavisnih rečenica najučestalijih u jeziku prava (pogodbenih, vremenskih, odnosnih, načinskih, namjernih).
- posebna znanja koja će predmet razvijati vezana su i za

Polaganje ispita:

Provjera znanja održava se u formi pismenog i usmenog ispita, a tijekom vježbi studenti po vlastitom izboru mogu prirediti referat i usmeno ga izložiti na jednu od zadanih pravnih tema. Ocjena iz referata pribraja se ocjenama iz pismenog i usmenog dijela ispita, a aritmetička sredina čini konačnu koja se upisuje u indeks.